Robot Poppy môže priniesť viac atraktivity do vyučovania!

robot
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska rada pre výskum (ERC), ktorú v roku 2007 zriadila EÚ, je prvou celoeurópskou organizáciou financujúcou výskum na hraniciach poznania. Jej cieľom je stimulovať vedeckú excelentnosť v Európe tým, že najlepších a najkreatívnejších výskumných pracovníkov bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vek podnecuje k súťaženiu o granty. ERC sa takisto snaží prilákať do Európy zo všetkých kútov sveta špičkových bádateľov. V rámci nového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 sa rozpočet ERC podstatne zvýšil na viac ako 13 miliárd EUR.

Poppy, prvý v plnej miere dostupný z otvorených zdrojov (open source), 3D tlačiteľný humanoidný robot, čaká na stretnutie s vami. Poppy je robot, ktorý môže zostrojiť a naprogramovať každý. Znamená to, že nie je len nástrojom v rukách vedcov a inžinierov. Jeho vývojový tím sa usiluje o to, aby sa stal súčasťou odbornej prípravy v školách, veď študentom dáva možnosť experimentovať.

Poppy bol vyvinutý vo Francúzsku tímom Flowers v inštitúte Inria, ktorý vytvára počítačové a robotické modely slúžiace na pochopenie vývojových procesov u ľudí. Dr. Pierre-Yves Oudeyer, držiteľ grantu Európskej rady pre výskum (ERC) v oblasti výpočtovej techniky a informatiky pre začínajúcich vedeckých pracovníkov, vysvetľuje:„Pre spoznanie prínosov 3D tlače a jej interakcie s výpočtovou technikou sa v školách urobilo zatiaľ veľmi málo. S našou platformou Poppy teraz školám a učiteľom ponúkame možnosť rozvíjať kreativitu študentov v odboroch, akými sú mechanika, počítačové vedy, elektronika a 3D tlač.“

Zostav si vlastného robota

Poppyho telo sa tlačí na 3D tlačiarni a jeho správanie sa riadi voľne prístupným softvérom, čo znamená, že používatelia sami môžu jednotlivé časti tela svojho robota rýchlo a ľahko navrhnúť a jeho správanie naprogramovať. Dr. Oudeyer spresňuje: „Tak hardvér, ako aj softvér sú z otvorených zdrojov. Neexistuje teda jediný humanoidný robot Poppy, ale je ich toľko, koľko je používateľov. Tým je veľmi atraktívny, keďže sa z čisto technického nástroja vyvinul na skutočnú sociálnu platformu.“

Hardvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom, a teda voľne prístupný, umožňuje každému, aby sa po prvý raz pokúsil o zostavenie vlastného robota. Poppy je teraz kompatibilný s platformou Arduino, ktorá umožňuje interakciu s ďalšími elektronickými zariadeniami, akými sú napríklad inteligentné odevy, svetlá, senzory a hudobné nástroje.

Viac..  EÚ otvorila výzvy za 325 miliónov eur na podporu inovácií v oblasti polovodičov

„Urob si sám“ v školách

Dr. Oudeyer plánuje rozšíriť používanie tejto technológie aj mimo výskumných laboratórií, a to najmä do sektoru vzdelávania. Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová v súvislosti s touto iniciatívou povedala: „Toto je príklad skvelého presahu projektu ERC: nízkonákladová platforma, ktorá môže zvýšiť interaktivitu a inšpiratívnosť študijného prostredia a študentom umožní prepojenie so svetom výskumu a dizajnu.“

Platforma Poppy sa objavila vďaka projektu ERC pod názvom Explorers, v rámci ktorého sa Dr. Oudeyer zaoberá mechanizmami učenia a rozvoja, pričom využíva roboty. „Vychádzame z predpokladu, že telo je u ľudí základnou premennou pri nadobúdaní motorických a sociálnych zručností. Aby sme túto teóriu mohli preskúmať, potrebovali sme vytvoriť platformu, ktorá by nám umožňovala rýchle experimentálne skúmanie nových tvarov robotov. Toto viedlo k platforme Poppy.“

Financovanie zo zdrojov ERC Dr. Oudeyerovi umožnilo rozvinúť v robotike schopnosť riešenia problémov a kritického myslenia. Dúfa, že študenti počítačových vied, programovania a dizajnu budú mať príležitosť precvičovať s Poppym svoje zručnosti a neskôr sa možno v sektore robotiky zamestnať. Projekt Explorers vo výške 1,5 mil. EUR trvá do roku 2015.

Hry, ktoré nepoznajú hranice

Poppy používateľom takisto umožní, aby sa o svoje názory a výsledky delili prostredníctvom otvorenej a na spolupráci založenej špeciálnej webovej platformy, ktorá bez ohľadu na hranice spája ľudí pôsobiacich vo vzdelávaní a vede, v umení a priemysle. Tím Dr. Oudeyera už Poppyho využil aj v iných oblastiach vrátane umenia. Napríklad v rámci prebiehajúceho umeleckého rezidenčného programu pod názvom „Êtres et numérique“(Živé bytosti a digitálny svet) v spolupráci s tanečníkom a vizuálnym umelcom skúmali s použitím robota emócie a vnímanie telesných gest a pohybov (viac o podujatí tu). Predpokladajú, že takéto experimenty zrealizujú aj pri ďalších umeleckých výstupoch.

O ram

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne …

Consent choices