Michel Barnier. PHOTO: © European Union 2014

Komisia prijala prvé rozhodnutia pre regulačné režimy tretích krajín

Michel Barnier. PHOTO: © European Union 2014
Michel Barnier. PHOTO: © European Union 2014
Európska komisia prijala prvé rozhodnutia pre regulačné opatrenia centrálnych protistrán krajín tretieho sveta.
Hlavné body právomocí regulačných opatrení tretích krajín môžu byť v EÚ ocenené. Účastníci obchodu môžu využiť opatrenia na odstránenie mimoburzových derivátov, ktorých odstránenie vyplýva aj z právnych predpisov EÚ. Aj keď sa môžu líšiť v detailoch, medzinárodné regulačné orgány sledujú rovnaké ciele ako opatrenia centrálnych protistrán (CCP). V prvom rade je to podpora finančnej stability. Medzery v pravidlách, konflikty a rozpory môžu viesť k regulačným bariéram.

Michel Barnier, zodpovedný za vnútorný trh a služby povedal: „Reformy trhov s derivátmi, rovnako ako všetky reformy finančných služieb, budú fungovať len na medzinárodných trhoch, pričom sa jednotlivé regulačné orgány budú môcť navzájom na seba spoľahnúť, ale aj na seba dohliadať. Z dnešného rozhodnutia vyplýva, že EÚ je ochotná odložiť regulačné rámce tretích krajín v prípade, že budú spĺňať rovnaké ciele ako pravidlá EÚ.“

Posúdenie rovnocennosti sa vykonáva za použitia prístupu založeného na výsledkoch. To si vyžaduje, aby príslušné pravidlá pôsobiace v tretej krajine spĺňali rovnaké ciele ako v EÚ, predstavuje to pevný rámec podpory finančnej stability prostredníctvom zníženia systémového rizika.

Viac..  Dohoda o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

O vik

Odporúčame pozrieť

rokovanie EU Australia

Rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou stroskotali

Najnovšie kolo rokovaní o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou sa skončilo neúspešne. …

Consent choices