Vítor Caldeira. PHOTO: © European Union 2014

Európsky dvor audítorov kritizuje rozpočet: Riadenie výdavkov je nedostatočné

Vítor Caldeira. PHOTO: © European Union 2014
Vítor Caldeira. PHOTO: © European Union 2014

Európsky dvor audítorov (EDA) vo svojej výročnej správe o rozpočte EÚ varuje, že rozpočet je príliš zameraný na to, ako narábať s finančnými prostriedkami. Podľa EDA je potrebné klásť väčší dôraz na dosahovanie výsledkov. Zároveň zdôrazňujú, že riadenie výdavkov EÚ nie je dosť dobré či na úrovni samotnej EÚ, alebo v členských štátoch.

Na základe výdavkov v období 2007-2013 hovoria audítori o tom, že EÚ dáva prednosť míňaniu peňazí skôr, ako efektivite na dosiahnutie dobrých výsledkov. Ako príklad uvádzajú výber projektov na získanie finančných prostriedkov. EÚ sa zameriava v prvom rade na vyplácanie peňazí, a až potom na výsledky projektov a ich vplyv.

„Od tejto chvíle musíme zaviesť viac opatrení na riadenie a kontrolu finančných prostriedkov. Európska komisia a členské štáty musia venovať väčšiu pozornosť tomu, ako utrácajú peniaze našich daňových poplatníkov. Potrebujeme viac stimulov pre zlepšenie výkonu, a tiež potrebujeme dodať hodnotu peniazom, čo z hľadiska dlhodobej predpovede zabezpečí dostatok peňazí na plánované výdavky Európy,“ povedal predseda Dvora audítorov Vítor Caldeira.

Kladné stanovisko vyjadrili audítori k spoľahlivosti účtov EÚ. Odhadovaná miera pochybenia pre výdavky však v roku 2013 predstavovala 4,7% ( v roku 20012 to bolo 4,8%). Odhad pochybenia predstavuje mieru podvodov alebo neúčinnosti, teda peniaze, ktoré by neboli vyplatené z rozpočtu, pretože neboli v súlade s pravidlami. Typické chyby zahŕňajú platby spoločností vyhlásených za malý alebo stredný podnik,  ktorý je v skutočnosti vo vlastníctve veľkej spoločnosti.

Viac..  EK objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

Vo väčšine dochádzalo k chybám vo výdavkových oblastiach spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Výdavkové oblasti najviac náchylné na chyby boli regionálna politika, energetika a doprava s 6,9% odhadovanej chybovosti a rozvoj vidieka, životné prostredie, rybolov a zdravie s 6,7% mierou chybovosti. Vo všetkých oblastiach v rámci spoločného riadenia predstavovala odhadovaná chybovosť 5,2% v porovnaní s 3,7% u výdavkových programov, ktoré boli väčšinou riadené samotnou Komisiou.

O vik

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Europoslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné …

Consent choices