europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Europoslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné zmeny vo viacročnom rozpočte EÚ.

Parlament v utorok schválil revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ, resp. viacročného finančného rámca (VRF). Tá zahŕňa Nástroj pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur a Platformu strategických technológií pre Európu (STEP), ktorej cieľom je zvýšiť strategickú nezávislosť EÚ a podporiť inovácie.

Revízia dlhodobého rozpočtu EÚ

Aktualizácia VFR, ktorú poslanci schválili 499 hlasmi za, pričom 67 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania, umožní Európskej únii účinnejšie reagovať na meniace sa potreby a nepredvídané okolnosti. Posilní tiež rozpočet EÚ vyčlenený na riešenie migrácie a externých výziev, ako aj pripravenosť EÚ na krízy a rozpočtovú flexibilitu. V súlade s požiadavkami Parlamentu sa revíziou zavedie mechanizmus na zvládnutie zvyšovania nákladov na vyplácanie prostriedkov z Nástroja Európskej únie na obnovu (NextGenerationEU), ktoré stúpajú v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb. Na dlhodobom rozpočte sa europoslanci dohodli s členskými štátmi 6. februára. Viac informácií nájdete v tejto tlačovej správe.

Európsky parlament zároveň prijal uznesenie o revízii nariadenia o VFR, a to 422 hlasmi za, pričom 101 bolo proti a 101 sa zdržalo hlasovania.

Vypočujte si prejavy z plenárnej schôdze, s ktorými vystúpili spoluspravodajca Jan Olbrycht (EPP, PL) (odkaz na prejav) a spravodajkyňa Margarida Marques (S&D, PT) (odkaz na prejav).

Finančná pomoc Ukrajine

V rámci revízie VFR bol tiež zriadený Nástroj pre Ukrajinu, ktorý bol prijatý 536 hlasmi za, pričom 40 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania. Nástroj poskytne 50 miliárd eur vo forme grantov, pôžičiek a záruk, čo je dôkazom toho, že Európska únia stojí pri Ukrajine a bude ju podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Viac informácií o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa poslancom podarilo presadiť počas rokovaní s Radou, nájdete v tlačovej správe zo 6. februára.

Vypočujte si prejavy, ktoré na plenárnej schôdzi predniesli spoluspravodajca Výboru pre zahraničné veci Michael Gahler (EPP, DE) (odkaz na prejav) a spoluspravodajkyňa Výboru pre rozpočet Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) (odkaz na prejav).

Viac..  Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Platforma strategických technológií pre Európu (STEP)

Platformu STEP poslanci schválili pomerom 517 hlasmi za, 59 proti a 51 sa zdržalo hlasovania. Je súčasťou revízie rozpočtu a jej cieľom je konsolidovať a posilniť pozíciu Európy v kľúčových technologických oblastiach ako sú digitálne technológie, čisté technológie a technológie efektívne využívajúce zdroje, ako sú napríklad technológie s nulovou spotrebou energie, a biotechnológie. Viac informácií o dohode s členskými štátmi zo 7. februára nájdete v tlačovej správe.

Vypočujte si prejavy, s ktorými v pléne vystúpili spoluspravodajca Výboru pre rozpočet José Manuel Fernandes (EPP, PT) (odkaz na prejav) a predsedu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku Cristiana-Silviu Buşoia (EPP, RO) (odkaz na prejav), ktorý vystúpil v mene spoluspravodajcu Christiana Ehlera (EPP, DE).

Súvislosti

Viacročný finančný rámec (VFR) stanovuje ročné limity (výdavkové stropy) pre záväzky Európskej únie v rôznych oblastiach jej politiky (široké kategórie výdavkov nazývané okruhy) a pre celkové ročné platby počas daného sedemročného obdobia. Súčasný rámec na obdobie 2021 – 2027 bol prijatý v roku 2020. Európska komisia 20. júna 2023 navrhla revíziu v polovici trvania vrátane vytvorenia Nástroja pre Ukrajinu a platformy STEP.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices