Značký archívu: Vítor Caldeira

„Úplne nový prístup“ potrebný pre investície a výdavky EÚ, hovoria audítori EÚ

Vo svojej výročnej správe o rozpočte EÚ Európsky dvor audítorov (EDA) vyzýva na úplne nový prístup k riadeniu investícií a výdavkov EÚ. Veľké zmeny sa požadujú od všetkých, ktorí zodpovedajú za to, ako sa hospodári s finančnými prostriedkami EÚ. Podľa prezentácie správy EDA Európskemu parlamentu orgány EÚ s rozhodovacou právomocou …

Viac ... »

Škandál s eurofondmi! Podľa európskeho dvora audítorov sa 7 miliárd eur neupoužilo správne

4,7% rozpočtu EÚ za rok 2013, teda asi 7 miliárd eur, sa nepoužilo správne alebo nemalo byť nikdy vyplatených. Ide o podvody, plytvanie alebo zlé riadenie? Aj keď Európsky dvor audítorov tvrdí, že účty EÚ sú hodnoverné, v rámci platobných transakcií sa stále objavujú prípady nedodržiavania pravidiel. Okrem toho sa vyskytujú …

Viac ... »

Európsky dvor audítorov kritizuje rozpočet: Riadenie výdavkov je nedostatočné

Európsky dvor audítorov (EDA) vo svojej výročnej správe o rozpočte EÚ varuje, že rozpočet je príliš zameraný na to, ako narábať s finančnými prostriedkami. Podľa EDA je potrebné klásť väčší dôraz na dosahovanie výsledkov. Zároveň zdôrazňujú, že riadenie výdavkov EÚ nie je dosť dobré či na úrovni samotnej EÚ, alebo v členských štátoch. …

Viac ... »
Consent choices