Verejná ochrankyňa práv zvýšila dohľad na úradníkov EÚ

OReilly
Emily O’Reilly, európska ombudsmanka. PHOTO: Flickr.

Európska ombudsmanka Emily O’Reilly sa začala zaoberať fenoménom „otáčavých dverí“ v rámci inštitúcií EÚ. Vyzvala Komisiu, aby pravidelne zverejňovala on-line informácie o vedúcich predstaviteľoch EÚ. Podľa nej je potrebné zabrániť konfliktu záujmov, v prípade, že úradníci odchádzajú za prácou mimo administratívy Európskej únie. Rozhodnutie vyplýva zo sťažnosti piatich mimovládnych organizácií, ktoré následne ombudsmanka prešetrila.

Verejná ochrankyňa práv počas svojho vyšetrovania zistila, že nie je jasné, či dotknutí úradníci z kauzy „otáčavých dverí“ poskytli Komisii dostatočné informácie. Otázkou preto zostáva najmä ich oprávnenosť na dané pracovné pozície.

„Úradníci majú legitímne právo prijímať pracovné ponuky, keď opustia verejnú službu. Avšak v záujme zachovania dôvery vo verejnú službu EÚ, musia inštitúcie EÚ posilniť a sprehľadniť systémy kontroly, aby sa uistili, že také kroky nevedú ku konfliktu záujmov,“ vyjadrila sa Emily O’Reilly. „Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že jav ‚otáčavých dverí’ môže potenciálne kaziť vplyv na vedúcich pracovníkov, čo nesmierne poškodzuje dôveru verejnosti,“ dodala.

Úradníci, ktorí prestanú pracovať pre inštitúcie EÚ, musia Brusel v priebehu ďalších dvoch rokov informovať o každom novom zamestnaní. Európske inštitúcie majú právo prijať disciplinárne opatrenia v prípade, ak úradníkova nová práca vedie ku konfliktu záujmov.

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Ombudsmanka kladie čoraz väčší dôraz na etické otázky, ako sú konflikty záujmov. Etické otázky sú, vedľa otázok týkajúcich sa transparentnosti inštitúcií EÚ, účasti občanov na rozhodovaní EÚ a ich základných práv, najväčšími témami v rámci občianskej iniciatívy.

O mon

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných …

Consent choices