Nemecké železnice majú zľavy na elektrinu. Komisia potvrdila, že je to v súlade so štátnou pomocou EÚ

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zistila, že nemecký systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a železničných podnikov využívajúcich túto elektrinu je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Nemecký zákon pre obnoviteľné zdroje energie (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014) poskytuje podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z banského plynu. Táto podpora je financovaná z poplatkov vyberaných od spotrebiteľov elektriny (EEG poplatok).  Zákon EEG 2014 však udeľuje niektorým intenzívnym užívateľom energií, vrátane železničných spoločností, redukcie EEG poplatkov. Tieto redukcie predstavujú štátnu pomoc, pretože spoločnostiam, ktoré ich dostávajú, poskytujú  ekonomickú výhodu. Komisia overovala, či sú zľavy v súlade s pravidlami pre štátnu pomoc EÚ.

EK schválila EEG zákon už v júli 2014, v platnosti je od augusta 2014. Avšak pre železničné odvetvie platia osobitné pravidlá pre štátnu pomoc. Preto zníženie EEG poplatkov pre tieto spoločnosti muselo byť posudzované oddelene.

Viac..  Odzvoní spaľovacím motorom po roku 2035? Europolitici pripúšťajú zmenu

Zľavy sú poskytované veľmi energeticky náročným železničným spoločnostiam, ktoré spotrebúvajú viac ako 2 GWh elektriny ročne. Maximálna výška zľavneného poplatku za celkovú spotrebu je obmedzená na 20% plného EEG poplatku.

Komisia zistila, že zníženia spĺňajú prahové hodnoty povolené podľa Železničných pokynov z roku 2008, teda že pomoc nepresiahne 30% z celkových nákladov železničnej dopravy ani 50% oprávnených nákladov. Tým je zaistené, že pomoc je určená na náhradu príležitostných nákladov železničnej spoločnosti.

 

O tib

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Nemecká priemyselná a obchodná komora vyzvala na dokončenie dohody EÚ – Mercosur

Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) vyzýva na dokončenie dohody o voľnom obchode medzi Európskou …

Consent choices