La Via
Giovanni La Via, predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

Klimatická konferencia v Lime: Najbližšie desaťročia musíme rapídne znížiť spotrebu energií

La Via
Giovanni La Via, predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

Európsky parlament sa pripravil na klimatickú konferenciu v peruánskej Lime. Ide o generálku pred svetovým klimatickým samitom v Paríži. Čo sa bude snažiť EÚ v rámci konferencie presadiť?

„V Lime sme dostali slovo a chceli sme vytýčiť cestu smerujúcu k podpisu parížskej dohody. V Lime sa skúmali limity úspory energie, limity znižovania skleníkových plynov, ciele, ktoré si chceme vytýčiť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v nadchádzajúcich desaťročiach,“ povedal Giovanni La Via, predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Súčasťou rokovaní bola aj snaha o energetickú účinnosť a znižovanie spotreby energie. „Energetická účinnosť je nepochybne skutočný záväzný cieľ, zrejme najambicióznejší. Keby sa nám cez energetickú účinnosť podarilo znížiť spotrebu, mohli by sme skutočne dosiahnuť ďalšie znižovanie emisií skleníkových plynov, ďalšie znižovanie celkovej spotreby energie a následne aj pozitívne zmeny na životnom prostredí,“ vysvetlil La Via.

Viac..  Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Konečný stav klimatického balíka EÚ však ešte stále nie je úplne jasný. „O balíku budeme v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch ešte diskutovať. Z pohľadu rozhodnutí v Lime a našich rokovaní v Paríži, potom môžeme cez legislatívu prispôsobiť naše ciele, môžeme ich zmeniť, prípadne ešte sprísniť oproti návrhom Komisie,“ dodal La Via.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O mon

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Fluórované skleníkové plyny: posilnené opatrenia EÚ na zníženie emisií

Europarlament je pripravený rokovať s vládami EÚ o ďalšom znižovaní emisií fluórovaných plynov so zámerom …

Consent choices