štefanec
Ivan Štefanec, slovenský europoslanec. PHOTO: European Union 2014 - Source : EP.

Štefanec: Na zjednodušení pravidiel pre podnikanie sa už pracuje

štefanec
Ivan Štefanec, slovenský europoslanec. PHOTO: European Union 2014 – Source : EP.

V Európskom parlamente sa v rámci Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa rokovalo o väčšej podpore pre zakladanie jednoosobových s.r.o na vnútornom trhu EÚ. Cieľom návrhu Komisie je harmonizácia vnútroštátnych predpisov v oblasti spoločností s jediným spoločníkom a vytvorenie jednoduchých, flexibilných a všeobecne známych pravidiel (najmä vo vzťahu k malým a stredným podnikateľom – MSP) v celej EÚ. Taktiež je snahou znížiť náklady, ktorým momentálne spoločnosti čelia.

Tieňovým spravodajcom za Európsku ľudovú stranu pre tento legislatívny návrh je práve náš europoslanec Ivan Štefanec. „Najväčší prínos tejto smernice vidím v tom, že by sa štandardizovali požiadavky na vytvorenie spoločností s jediným spoločníkom. Taktiež by sa odstránil náročný postup registrácie dcérskych spoločností a zjednodušilo by sa pôsobenie MSP v rámci EÚ.” Spoločnosti by prijali spoločný názov – Societas Unius Personae (SUP).

Zjednodušenie vytvorenia týchto spoločností, ako aj online registrácia týchto spoločností by motivovala ich zakladateľov k podnikaniu nielen vo svojich krajinách ale i v zahraničí,  a tým by im otvorila dvere na európsky trh. „Pozitívnym signálom je i to, že na založenie týchto firiem budú minimálne kapitálové požiadavky a to vo výške iba 1 eura. I toto môže prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v Európe,” dodal Štefanec.

Viac..  Štátny tajomník Švec: EÚ musí aj pre suroviny dokončiť obchodné rokovania s tretími krajinami

Malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v posilňovaní európskeho hospodárstva. V Európskej únii existuje 21 miliónov malých a stredných podnikov, z ktorých približne 5,2 milióna predstavujú spoločnosti s jedným spoločníkom. V súčasnosti čelia MSP mnohým prekážkam, ktoré obmedzujú ich hospodársku činnosť na jednotnom trhu. Z pohľadu práva obchodných spoločností je pre MSP často nákladné a ťažké podnikať cezhranične. V súčasnosti iba 2 % MSP investuje a zakladá dcérske spoločnosti v zahraničí. Práve preto potrebujú tieto podniky jednoduchšie a menej zaťažujúce podmienky podnikania v celej EÚ.

O ram

Odporúčame pozrieť

Podpredseda frakcie ľudovcov Muresan a vedúci delegácie Štefanec o pláne obnovy: Nepremárnite príležitosť

V rámci podujatia „Cesta k obnove“, za ktoré zodpovedá Poslanecký klub Európskej ľudovej strany v …

Consent choices