Andreas Schwab a Ramon Tremosa
Andreas Schwab a Ramon Tremosa, europoslanci. PHOTO © European Union 2014.

Europoslanci sa zamýšľajú: Rozdeliť či nerozdeliť Google?

Andreas Schwab a Ramon Tremosa
Andreas Schwab a Ramon Tremosa, europoslanci. PHOTO © European Union 2014.

Európsky parlament prijal 27. novembra nelegislatívne uznesenie, v ktorom sa uvádza, že online spoločnosti nesmú zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu. Dokument obsahuje aj návrh aby Komisia zvážila oddelenie vyhľadávačov od iných poskytovaných služieb. Rozhovor na túto tému poskytli dvaja poslanci, ktorí sa podieľali na príprave uznesenia: Andreas Schwab (EĽS, Nemecko) a Ramon Tremosa (ALDE, Španielsko).

Verejnosť najviac zaujíma návrh na oddelenie internetových vyhľadávacích služieb od iných komerčných aktivít. Môžete nám povedať, o čom všetkom je toto uznesenie a čo je jeho hlavným cieľom?

Andreas Schwab: Naše uznesenie sa usiluje o vytvorenie koherentnej a všeobecnej stratégie na vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Spomenuli sme v ňom všetky hlavné oblasti, v rámci ktorých je potrebné vypracovať legislatívne návrhy. Oblasť vyhľadávacích služieb bola len jednou z nich. Prijaté uznesenie sa okrem nej zaoberá aj ochranou osobných údajov a súkromia, kybernetickou bezpečnosťou, roamingom, internetovou neutralitou a podobnými témami. Tieto oblasti sú síce súčasťou rozličných politík, no mali by byť v jednom a tom istom legislatívnom balíku.

Ramon Tremosa: Komisárovi pre jednotný digitálny trh Andrusovi Ansipovi poskytuje toto uznesenie informácie o tom, ako si predstavujeme jeho budúce úlohy. Naše názory obsiahnuté v tomto dokumente sú jasným politickým posolstvom.

Nehrozí tu až prílišná regulácia trhu? 

Ramon Tremosa: Tak ako ostatní, aj my používame Google, túto spoločnosť obdivujeme a uznávame, že jej služby nám uľahčili život. No sme si plne vedomí toho, že Google nie je poskytovateľom verejných služieb, ale súkromnou spoločnosťou. Nepožadujeme od nich, aby nám poskytli svoj algoritmus, podobne ako si od Coca-Coly nepýtame ich receptúry. V Európe však Google nemá konkurenciu ako v Amerike. Pri vyhľadávaní zvýhodňuje svoje vlastné komerčné spoločnosti, čím vylučuje z trhu európske malé a stredné podniky, ktoré tak strácajú príjmy i hodnotu na akciovom trhu. Keď si chcete na internete kúpiť letenku a snažíte sa ju „vygoogliť“, hneď na vrchu sa vám zobrazí veľké okno so službou Google flight search. Všetky ostatné výsledky sa nachádzajú pod ním.

Viac..  Cieľom je, aby ľudia rozumeli, prečo je dôležité voliť, hovorí vedúci kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek

Andreas Schwab: Potrebujeme vytvoriť rovnaké podmienky na trhu. Užívatelia internetu by pri vyhľadávaní mali vždy dostať tie najadekvátnejšie výsledky. Cieľom jednotného digitálneho trhu by malo byť vytvorenie širokého spektra ponúk. Doteraz sme tu mali len riziko, že jediný prevádzkovateľ, ktorý navyše sponzoruje vlastné služby, ostatným nedovolí, aby mu konkurovali. 

Ak sa vyhľadávacie služby oddelia od komerčných aktivít spoločnosti, budú schopné si na seba samy zarobiť a ostať tak zadarmo ako doteraz?

Ramon Tremosa: Nie je to po prvý krát, čo sa v Parlamente zaoberáme uznesením, ktoré sa priamo či nepriamo týka spoločnosti Google. Pred rokom sme odhlasovali uznesenie o hospodárskej súťaži, v ktorom sme Komisii poskytli mandát na to, aby dohliadala na konkurenciu a zvlášť na prípad Google. Komisia začala už pred štyrmi rokmi vyšetrovať obvinenia, podľa ktorých vraj Google porušil antitrustové pravidlá. Tento problém teda vôbec nie je nový, v Google sa nemôžu tváriť, že ich to prekvapilo.

Andreas Schwab: Samotná Komisia presadzuje myšlienku, že vyhľadávacie nástroje sú v oblasti informatických sietí a bezpečnosti veľmi dôležitou infraštruktúrou. No viditeľne sa jej nepodarilo definovať ich tak, aby sa vyhli pravidlám konkurencie. Na tieto otázky, ktoré sa týkajú viacerých politických oblastí, musíme dať jednotnú odpoveď a neoddeľovať ich od seba.

O red

Odporúčame pozrieť

google

Google sa zaviazal dodržiavať pravidlá EÚ

Spoločnosť Google sa zaviazala vykonať vo viacerých svojich produktoch a službách zmeny, aby zladila svoje …

Consent choices