Emily O´Reilly
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Emily O´Reilly bola znovuzvolená za európsku ombudsmanku

 Emily O´Reilly
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Európsky parlament v utorok v tajnom hlasovaní zvolil Emily O´Reilly z Írska za staronovú európsku ombudsmanku. Svoju funkciu bude vykonávať až do konca volebného obdobia Európskeho parlamentu, teda do roku 2019. Emily O´Reilly sa európskou ochrankyňou práv stala po prvýkrát 3. júla 2013, keď na tejto pozícii nahradila Nikiforosa Diamandourosa z Grécka, ktorý odišiel do dôchodku. V dnešnom hlasovaní bola jedinou kandidátkou.

Za znovuzvolenie súčasnej ombudsmanky hlasovalo 569 poslancov, 66 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.

„Veľmi ma teší, že som bola opakovane zvolená za európsku ombudsmanku a Parlamentu ďakujem za jeho širokú podporu naprieč všetkými politickými skupinami. Moja práca, ktorú som začala v októbri 2013, pokračuje pretavovaním mojich strategických cieľov do reality s cieľom skvalitňovať európsku administratívu v záujme všetkých Európanov,“ uviedla Emily O´Reilly po hlasovaní.

Poslaním ombudsmana je vyšetrovať sťažnosti na nesprávny úradný postup orgánov a inštitúcií EÚ. Tieto sťažnosti môžu predkladať občania EÚ, obyvatelia členských štátov a podniky alebo organizácie sídliace v EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

„Post ombudsmana v EÚ zastupuje záujmy občanov, a preto je mimoriadne dôležité, aby mali občania EÚ platformu, ktorej môžu dôverovať a na ktorú sa môžu obrátiť, ak Únia administratívne pochybí. Kandidátku Emily O’Reilly pri hlasovaní podržím, odviedla za svoj funkčný rok dobrú prácu a obstála vo vypočúvaní pred petičným výborom,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Inštitút ombudsmana prispieva k zabezpečeniu vysokých štandardov a transparentnosti fungovania inštitúcií EÚ. Vďaka nemu sa napr. mierne uvoľnil prístup k informáciám ohľadne pripravovanej obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a USA.  Nepochybne, práca na upevňovaní uplatňovania zásad právneho štátu musí byť prehlbovaná,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Európska únia potrebuje reformu, ale navrhované zmeny sú pre mňa neprijateľné

„Súčasná ochrankyňa práv Emily O Reilly je dobrou voľbou, za rok totiž presvedčila, že svoju funkciu vykonáva veľmi zodpovedne a precízne. Verím, že jej voľbou sme súčasne ako poslanci EP dali záväzok, že aj naša práca a práca ďalších inštitúcii EÚ bude transparentnejšia a že občania EÚ dostanú všetky informácie o našej činnosti,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Pozícia európskej ombudsmanky je dôležitá pre dôveryhodnosť európskych inštitúcií. Aj na základe osobných skúseností s pani Emily O’Reilly viem, že svoju pozíciu zastáva zodpovedne, a preto si zaslúži ďalšie obdobie pi presadzovaní transparentnosti do činnosti európskych inštitúcií,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Európska ombudsmanka je strážkyňou správneho fungovania európskych inštitúcií. Môže konať na základe podnetu od občanov, ale aj z vlastnej iniciatívy. Som rada, že ombudsmanka v roku 2013 vyriešila stovky starých a súčasne otvorila stovky nových podnetov, čím prispela k transparentnejšiemu fungovaniu Európskej únie,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices