Jyrki Katainen
Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen. PHOTO: European Union 2014 - Source EP.

Investičná ofenzíva EÚ: Podpredseda Katainen začína investičnú putovnú kampaň

Jyrki Katainen
Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen. PHOTO: European Union 2014 – Source EP.

Kampaň sa zaoberá tromi aspektmi investičného plánu EÚ:

1. Mobilizácia investícií. Cieľom je poskytnúť potenciálnym investorom (verejným aj súkromným), ako aj tým, ktorí budú mať v budúcnosti záujem o finančnú podporu, praktické informácie o tom, ako bude fungovať nový Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a ako sa do neho môžu zapojiť.

So silnou politickou podporou členských štátov a Európskeho parlamentu by sa nový Európsky fond pre strategické investície mohol zriadiť do júna 2015 a finančné prostriedky pre projekty by mohli byť k dispozícii na jeseň toho istého roku. Keďže sa posilňuje existujúci Európsky investičný fond, financovanie pre MSP by mohlo byť k dispozícii ešte skôr.

2. Nový zoznam projektov. V rámci investičného plánu sa pod dozorom nezávislých expertov vytvorí zoznam dôveryhodných a realizovateľných projektov, ktoré budú pre investorov zaujímavé. V rámci tejto kampane sa budú poskytovať informácie o tom, ako zainteresované strany vrátane členských štátov, regiónov alebo realizátorov projektu môžu ponúkať projekty na posúdenie, a takisto aj služby, ktoré bude poskytovať nové centrum technickej pomoci, aby sa zabezpečilo, že projekty budú správne štruktúrované a v súlade s regulačnými požiadavkami.

3. Regulačné reformy. Cieľom kampane je získať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni politickú podporu pre regulačné reformy, ktoré sú nevyhnutné na odstránenie prekážok pre investície, otvorenie nových investičných príležitostí (na digitálnych, energetických a kapitálových trhoch) a na trvalú zmenu investičného prostredia v Európe.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť sa vydáva na putovnú kampaň po 28 krajinách, ktorej cieľom je predstaviť investičný plán EÚ vo výške 300 miliárd eur, a vysvetliť vládam, investorom, podnikom, ako aj regionálnym orgánom, odborom a ľuďom nové investičné možnosti.

Podpredseda Katainen uviedol:

„Náš odkaz je veľmi jasný: pracujeme na tom, aby sme vo veľmi krátkom čase nasmerovali nové investície do podnikov, ktoré majú nedostatok hotovosti, do začínajúcich firiem, do infraštruktúr, ako sú doprava alebo širokopásmové pripojenie a do nových škôl a nemocníc. Túto kampaň začíname preto, aby sme nadviazali na silnú politickú podporu, ktorej sa nám doteraz dostalo, a vysvetlili verejnému a súkromnému sektoru, ako sa môžu pridať.“

Kampaň odštartuje v Rumunsku, kde sa k podpredsedovi pridá komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu.

Viac..  Colná reforma EÚ: jednoduchšia, inteligentnejšia a bezpečnejšia colná únia

Podpredseda sa ďalej stretne s premiérom Victorom Pontom, novozvoleným prezidentom Klausom Iohannisom, predsedom Senátu Călinom Popescom Tăriceanom, ako aj ministrami a členmi Parlamentu. Ďalej sa zúčastní konferencie „Posilnenie investícií pre Európu“, za účasti guvernéra Národnej banky Rumunska, kde bude propagovať investičné možnosti za prítomnosti asi 100 potenciálnych investorov a firiem.

Bude tiež hosťom debaty so študentmi a akademikmi Ekonomickej univerzity v Bukurešti aotvorí galavečer venovaný štrukturálnym fondom, čo je podujatie, na ktorom sa odmeňujú projekty financované EÚ prinášajúce zmenu do života komunít, ktorým boli určené.

Svoj pobyt v Bukurešti zakončí návštevou projektu LuminaLed financovaného EÚ, ktorý realizuje súkromná spoločnosť Microelectronica, zameraná na výskum a výrobu LED diód pre automobilky.

Po návšteve Rumunska navštívi v januári Taliansko a Nemecko, potom vo februári Španielsko, Chorvátsko, Českú republiku a Spojené kráľovstvo a v marci Francúzsko. Cieľom je do októbra 2015 navštíviť všetkých 28 členských štátov EÚ. Pri propagácii investičného plánu navštívi podpredseda aj krajiny mimo EÚ.

Program kampane bude ušitý na mieru tak, aby sa v prípade konkrétnych členských štátov zaoberal ich špecifickými investičnými potrebami. Okrem štátnych, regionálnych a miestnych orgánov bude podpredseda diskutovať o investičnom pláne aj so zástupcami podnikateľskej sféry, odborov, akademickej obce a študentov, ako aj s potenciálnymi investormi. Zároveň sa oboznámi s projektmi financovanými z finančných prostriedkov EÚ a prediskutuje možnosti, ktoré plán ponúka.

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ diskutuje o kontrole vývozu a odchádzajúcich investícií

Pripravované pravidlá Európskej únie (EÚ) na obmedzenie exportu a sledovanie odchádzajúcich investícií musia byť prísne, …

Consent choices