Máte na dome kameru, ktorá zachytáva ulicu? Toto si prečítajte, môže to byť nelegálne

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Smernica Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na obrazový záznam vykonaný prostredníctvom kamerového systému, ktorý inštalovala osoba vo svojom rodinnom dome a ktorý je namierený na verejné priestranstvo.

Čo to znamená?

Smernica o ochrane osobných údajov v zásade povoľuje spracovávanie takýchto údajov len so súhlasom dotknutej osoby. Nevzťahuje sa však na spracovávanie údajov, ktoré sú uskutočnené fyzickou osobou na výlučne osobné účely a domáce činnosti.

Pre ilustráciu uvádzame konkrétny príklad. Pán R. a jeho rodina sa niekoľkokrát stali predmetom útoku neznámej osoby, na ich dome boli opakovane rozbité okná. Následne pán R. nainštaloval kamery, ktoré pri ďalšom útoku zaznamenali podozrivé osoby. Voči týmto osobám sa začalo trestné konanie. Jeden z podozrivých napadol pred Úradom na ochranu osobných údajov zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré kamera pána R. zachytila. Úrad došiel k záveru, že pán R. porušil právne predpisy a uložil mu pokutu.

V spore medzi pánom R. a Úradom došlo k rozsudku, v ktorom Súdny dvor pripomína, že pojem „osobné údaje“ v zmysle smernice zahŕňa akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Takáto osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo pomocou overenia faktorov špecifických pre jeho fyzickú identitu. V dôsledku toho je aj obraz osoby zaznamenanej prostredníctvom kamery osobný údaj, ktorý ju môže identifikovať.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

V druhom rade Súdny dvor uvádza, že dohľad s využitím kamerového systému, ktorý sníma verejné priestranstvo a smeruje mimo súkromnú sféru osoby, ktorá jeho prostredníctvom spracováva údaje, nemôžeme považovať za „výlučne osobnú či domácu činnosť“.

  1. Spracovávať osobné údaje možno bez súhlasu subjektu okrem iného vtedy, ak je ich spracovanie nevyhnutné na uskutočnenie oprávnených záujmov kontrolóra.
  2. Osoba nemusí byť informovaná o spracovávaní, ak je jej informovanie nemožné alebo by mohlo znamenať vyvinutie neprimeraného úsilia.
  3. Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu povinností a práv uvedených v smernici, ak je toto obmedzenie nevyhnutné na zabezpečenie predchádzania trestným činom, vyšetrovaniu, odhaľovaniu a stíhaniu ochrany práv a slobôd iných.

 

O vik

Odporúčame pozrieť

Europsky sudny dvor

Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) navrhol zamietnutie žalôb Maďarska a Poľska proti princípu …

Consent choices