Kontrolu nad Českými Aeroliniami prevezmú spoločnosti Travel Service a Český Aeroholding

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia, podľa nariadenia EÚ o fúziách, schválila navrhované nadobudnutie spoločnej kontroly nad spoločnosťou České Aerolinie (ČSA). Českého národného leteckého dopravcu budú spoločne kontrolovať Travel Service a Český Aeroholding (CAH). Cestujúci budú mať aj naďalej k dispozícii niekoľko alternatívnych dodávateľov pre svoje lety z pražského letiska.

ČSA a Travel Service majú svoje hlavné centrum na letisku v Prahe. Vyšetrovanie Komisie potvrdilo, že navrhovaná fúzia by nemala viesť k protisúťažným účinkom na trhu leteckej prepravy cestujúcich, ak ČSA a Travel Service budú aj naďalej čeliť dostatočnému konkurenčnému tlaku zo strany iných dopravcov, ktorí ponúkajú lety na rovnakých trasách, ale mimo pražského letiska. Vyšetrovanie tiež potvrdilo, že neexistujú žiadne protisúťažné účinky vyplývajúce zo vzťahu medzi činnosťami CAH v oblasti služieb, pozemnej manipulácie, dodávky paliva, údržby a opráv a službami, ktoré poskytujú ČSA a Travel Services.

Spoločnosti nebudú mať žiadnu motiváciu odstaviť svojich konkurentov v prístupe k službám CAH, pretože záujmy CAH a Travel Service nie sú totožné. Komisia preto dospela k záveru, že fúzia nepredstavuje žiadne obavy v oblasti hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Viac..  Súdny dvor EÚ: Eurokomisia má právo nežiadať vízovú reciprocitu od občanov USA

Kto je kto

Travel Service je český dopravca, ktorý poskytuje leteckú prepravu cestujúcich a nákladu pod značkou SmartWings.

Český Aeroholding je štátna holdingová spoločnosť, ktorá vlastní podiely vo vybraných spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú odvetvím leteckej prepravy a súvisiacimi pozemnými službami.

České Aerolinie je český národný dopravca s hlavnou činnosťou v pravidelnej leteckej doprave cestujúcich a leteckej preprave nákladu.

Komisia má povinnosť posudzovať fúzie a akvizície, ktoré sa týkajú firiem s obratom nad stanoveným limitom. Cieľom je zabrániť koncentrácii, ktorá značne naruší účinnú hospodársku súťaž v EHP.

 

O tib

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices