EÚ investuje vyše 154 miliónov EUR na riešenie problémov v Poľsku a na Slovensku

európska komisia
PHOTO: Flickr.

Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg“ pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je riešiť cezhraničné problémy – najmä v doprave, vo vzdelávaní a v životnom prostredí. Týka sa 11 pohraničných regiónov v Poľsku a na Slovensku a jeho objem je vyše 182 miliónov EUR, pričom finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje takmer 155 miliónov EUR.

Európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová povedala: „Program spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, ktorý sme dnes schválili, je konkrétnou reakciou na potreby ľudí v poľsko-slovenských pohraničných regiónoch. Smeruje k vyššej kvalite života občanov – či už ide o podporu vzdelávania, lepšie dopravné spojenia alebo ekologické iniciatívy. Naše programy Interreg už 25 rokov ukazujú, aké výhodné je spolupracovať pri riešení spoločných výziev.“

Program sa bude zameriavať na tri kľúčové oblasti, ktoré sa považujú za zásadné pre vytváranie pracovných miest a rast: rozvoj cezhraničnej dopravy a prístupu k prioritným európskym trasám (TEN-T), ochrana a posilňovanie udržateľného využívania prírodného i kultúrneho dedičstva regiónov a podpora cezhraničného vzdelávania najmä na stredných a vysokých školách, ako aj rozširovanie príležitostí celoživotného vzdelávania s cieľom pomôcť ľuďom prispôsobiť sa potrebám trhu práce.

Niektoré očakávané výsledky:

  • 160 km zrekonštruovaných alebo rekategorizovaných ciest: vytvorenie integrovanej dopravnej siete na urýchlenie hospodárskeho rastu a cestovania v pohraničí,
  • 200 hektárov ekosystémov ako súčasť cezhraničných projektov ochrany prírodného dedičstva; 25 nových iniciatív na zvýšenie príťažlivosti spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva: zvýšenie počtu návštev o 250 000 – s ohľadom na ochranu životného prostredia a dôsledky zmeny klímy (ochrana biotopov),
  • 32 nových alebo zmodernizovaných cezhraničných elektronických produktov a služieb,
  • 550 spoločných miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy pre viac než 16 000 účastníkov.
Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

 Do programu „Interreg V-A Poľsko – Slovensko“ je zapojených týchto 11 regiónov:

  • v Poľsku: okresy Krośnieński, Przemyski, Nowosądecki, Oświęcimski, Bielski, Tyski, Rzeszowski a Krakowski,
  • na Slovensku: Prešovský, Žilinský a Košický samosprávny kraj.

Celkový rozpočet operačného programu: 182 339 676 EUR.

Celkový príspevok z EÚ (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja): 154 988 723 EUR.

Program spravuje poľské ministerstvo infraštruktúry a rozvoja.

V piatom programovom období Interregu na roky 2014 – 2020 sa investuje 10,1 miliardy EUR do vyše 100 programov spolupráce medzi regiónmi a územnými, sociálnymi a hospodárskymi partnermi. Táto suma zahŕňa aj rozpočtové prostriedky z EFRR na účasť členských štátov na programoch spolupráce pozdĺž vonkajších hraníc EÚ podporovaných z iných nástrojov (nástroj predvstupovej pomoci, nástroj európskeho susedstva).

  • 60 cezhraničných programov Interreg V-A pozdĺž 38 vnútorných hraníc EÚ. Príspevok z EFRR: 6,6 miliardy EUR,
  • 15 nadnárodných programov Interreg V-B pre širšie oblasti spolupráce ako napr. Pobaltie, alpské a stredozemské regióny. Príspevok z EFRR: 2,1 miliardy EUR,
  • program medziregionálnej spolupráce (Interreg VC) a 3 programy na vytváranie sietí (Urbact III, Interact III a ESPON), na ktorých sa podieľa všetkých 28 členských štátov EÚ. Poskytujú rámec na výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v jednotlivých krajinách. Príspevok z EFRR: 500 miliónov EUR.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices