Federica Mogherini
Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Federica Mogheriniová: EÚ má záujem na budovaní silných partnerstiev so svojimi susedmi

Federica Mogherini
Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn otvorili konzultáciu o budúcnosti európskej susedskej politiky (ESP). Posledná revízia ESP sa uskutočnila v roku 2011. Vzhľadom na významný vývoj v susedných krajinách v posledných rokoch je v súčasnosti mimoriadne dôležité uskutočniť dôslednú revíziu zásad, na ktorých je táto politika založená, jej rozsahu, ako aj spôsobov, akým sa majú využívať jej nástroje.

„EÚ má zásadný záujem na budovaní silných partnerstiev so svojimi susedmi. Nedávny vývoj v regióne prehĺbil výzvy, pred ktorými stojíme – od hospodárskych tlakov až po nelegálnu migráciu a bezpečnostné hrozby. Na riešenie týchto otázok potrebujeme účinnú politiku. Musíme tiež lepšie pochopiť ambície, hodnoty a záujmy našich partnerov. To je hlavný cieľ revízie, ktorá je nevyhnutná v záujme stabilného politického vzťahu medzi našimi susedmi a EÚ,“ uviedla vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová.

„Rozvoj mieru, stability a prosperity na hraniciach je vo vlastnom záujme EÚ. Revízia nám pomôže účinnejšie pracovať na dosiahnutí týchto cieľov. Chcel by som vidieť vyrovnanejšie partnerstvo, ktoré prináša výsledky, dodal komisár Johannes Hahn.

Cieľom Komisie je čo najširšia konzultácia s partnermi v susedných krajinách a so zainteresovanými stranami v celej EÚ. Konzultácia bude prebiehať do konca júna. Po jej ukončení Komisia príjme na jeseň oznámenie obsahujúce návrhy týkajúce sa budúceho smerovania ESP.

Konzultácia sa bude sústrediť na tieto štyri priority: diferenciácia, zameranie, zodpovednosť a viditeľnosť, flexibilita. Päť oblastí, v ktorých majú obe strany spoločné záujmy, už bolo definovaných – ide o obchod a hospodársky rozvoj, prepojenosť, bezpečnosť, správu vecí verejných, ako aj migráciu a mobilitu.

Informácie o konzultácii:

Predseda Komisie Juncker uviedol, že revízia ESP sa uskutoční v prvom roku mandátu novej Komisie. Na účely vytvorenia rámca pre diskusiu bol 4. marca 2015 prijatý spoločný konzultačný dokument Európskej komisie a vysokej predstaviteľky, v ktorom sa uvádzajú niektoré predbežné závery, pokiaľ ide o skúsenosti z doterajšieho vykonávania ESP, ako aj kľúčové otázky na diskusiu s partnermi a zainteresovanými stranami.

Viac..  Historický moment pre obranu Európskej únie: Padlo rozhodnutie o spoločnom nákupe zbraní

Základné informácie o ESP:

V článku 8 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že „Únia rozvíja osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci“.

ESP bola vytvorená v roku 2003 s cieľom vytvoriť užšie vzťahy medzi EÚ a jej susednými krajinami. Južnými partnermi ESP sú Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko. Jej východnými partermi sú Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

Cieľom ESP, revidovanej v roku 2011 v nadväznosti na udalosti v arabskom svete, je podporiť partnerov, ktorí uskutočňujú reformy v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv, prispieť k ich inkluzívnemu hospodárskemu rozvoju a podporiť partnerstvo so spoločnosťami a vzťahy s vládami. Obnovená ESP posilňuje spoluprácu v politickej a bezpečnostnej oblasti s cieľom podporiť hospodársky a sociálny rozvoj, rast a zamestnanosť, stimulovať obchod a rozvíjať spoluprácu v iných odvetviach.

Z nového nástroja európskeho susedstva (ENI), ktorý disponuje rozpočtom 15,4 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020, sa poskytuje hlavná časť finančných prostriedkov pre 16 partnerských krajín. Prístup založený na stimuloch poskytuje potrebnú pružnosť na prispôsobenie finančnej pomoci pokroku jednotlivých krajín na ceste k demokracii a dodržiavaniu ľudských práv.

O ram

Odporúčame pozrieť

Hahn

Európska komisia predložila návrh 1,85 biliónového plánu hospodárskej obnovy EÚ

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá …

Consent choices