zitnanska
slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2015 - source:EP.

Jana Žitňanská: Riešme skôr pracovné podmienky bežných žien, nie kvóty pre topmanažérky

zitnanska
slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť niekoľko podujatí, venujúcich sa posilňovaniu úlohy žien v spoločnosti. Podpredsedníčka výboru, slovenská poslankyňa Jana Žitňanská (EKR), pri tejto príležitosti upozorňuje, že práca výboru má stále medzery.

„Marec je v Európskom parlamente mesiac, kedy sa viac ako inokedy rozpráva o ženách v súvislosti s tzv. veľkými témami, ktorými sú napríklad primerané zastúpenie žien v politike, na vysokých rozhodovacích funkciách, či v dozorných radách významných podnikov.“ Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej je dôležité, aby vzrástol počet žien aj na týchto pozíciach. Na rozdiel od mnohých svojich kolegov však nesúhlasí s kvótami a upriamuje pozornosť na účinnejšie odstraňovanie praktických bariér v práci a v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu.

„Mali by sme sa venovať aj potrebám žien, ktoré neašpirujú na svet politiky či miesta v dozorných radách veľkých firiem,“ upozorňuje prvá slovenská podpredsedníčka tzv. ženského výboru v Európskom parlamente.

„Zdá sa mi, že pri našej práci v Európskom parlamente hovoríme podstatne viac o líderkách a ich boji za lepšie pracovné príležitosti, a oveľa menej o podstatne väčšej skupine žien,“ hovorí Jana Žitňanská a vysvetľuje, že má na mysli bežné ženy, ktorých životnými métami možno nie sú spomínané dozorné rady a riadenie veľkých podnikov, no sú obrovským prínosom pre svoje okolie a tiež celú spoločnosť – napríklad zdravotné sestry, učiteľky, ženy v domácnosti či majiteľky rodinných podnikov. „Rozumiem tomu, že je jednoduchšie presadiť kvóty pre úzku skupinu žien v dozorných radách, ale oveľa dôležitejšie je pre mňa pomôcť státisícom žien, ktoré chcú viesť bežný život v rôznych povolaniach, alebo sa naplno venovať výchove detí. Zosúladenie pracovného a rodinného života, ocenenie práce ženy, starajúcej sa o zdravotne postihnutého alebo staršieho člena domácnosti, to sú oblasti, kde my politici musíme vyvinúť oveľa viac úsilia ako doposiaľ.“

Svoju úlohu vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť vidí slovenská europoslankyňa v presadzovaní možnosti slobodnej voľby. „Politik by mal pracovať na odstraňovaní bariér. V prípade žien ide o možnosť byť čo najslobodnejšia pri rozhodovaní. V praktickom živote to pre mňa znamená, že napríklad dievča z osady dostane odmalička kvalitné vzdelanie, aby si neskôr zariadilo život podľa svojich skutočných schopností a predstáv. Znamená to tiež, že matky dostanú čo najväčšiu slobodu a flexibilitu pri rodičovskej dovolenke a že budeme tlačiť na zamestnávateľov, aby ženám vychádzali v ústrety pohyblivými pracovnými úväzkami.“

Hoci sa čoraz viac hovorí o zlepšení podmienok pre uplatnenie žien na trhu práce, europoslankyňa by nerada videla stigmatizáciu žien, ktoré sa rozhodnú zostať doma s deťmi. „Byť matkou na plný úväzok je mimoriadne náročná práca a aj tieto ženy by mali cítiť, že štát ich podporuje a oceňuje,“ uzatvára Jana Žitňanská.

Viac..  Michal Wiezik o klimatických cieľoch: Znepokojuje ma, že Európska komisia ustúpila poľnohospodárom

O ram

Odporúčame pozrieť

zeny, EU

MDŽ: Kým svet útočí na práva žien, EÚ robí zásadné rozhodnutia v ich prospech

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci …

Consent choices