Poľsku hrozila obrovská pokuta za nečinnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov, Brusel sa zľutoval

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Cieľom smernice o energeticky obnoviteľných zdrojoch je zabezpečiť 20% podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ do roku 2020. Táto smernica mala byť prijatá v členských štátoch ešte v roku 2010. Poľsko to však nesplnilo a Komisia preto poslala oznámenie Súdnemu dvoru a navrhla pre krajinu finančný trest vo výške viac ako 133 000 eur za deň.

Poľsko neskôr transponovalo časť ustanovenia smernice v priebehu konania súdu. V dôsledku toho Komisia následne znížila navrhovaný trest na 61 380 eur za deň.

Teraz je však všetko inak

V záujme jednotnosti sa Komisia rozhodla uplatňovať novú bežnú prax, ktorá spočíva v zrušení takýchto prípadov (teda prípadov so stanovenými dennými trestami) pred Súdnym dvorom. Avšak udeje sa tak len vtedy, keď členský štát transportuje danú smernicou do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Poľsko oznámilo úplné prijatie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie ku koncu januára 2015. To je dôvod, prečo Komisia voči krajine zrušila súdne konanie. 

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Komisia sa však rozhodla preskúmať svoju politiku týkajúcu sa konania pre nesplnenie povinnosti, aby sa do budúcnosti zabezpečilo efektívne a včasné vykonanie smerníc EÚ v členských štátoch. Momentálne podľa Lisabonskej zmluvy platí, že ak členské štáty netransportujú legislatívne smernice do svojho vnútroštátneho práva v stanovenej lehote, Komisia môže požiadať Súdny dvor o uloženie finančných sankcií.

O tib

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu …

Consent choices