Udo Helmbrecht. PHOTO: © European Union 2015

Európa je malým hráčom na poli digitálnej spoločnosti

Udo Helmbrecht. PHOTO: © European Union 2015
Udo Helmbrecht. PHOTO: © European Union 2015

Európania sa na jar v roku 2013 zoznámila s pojmom kybernetická bezpečnosť. Za vysokú a efektívnu úroveň sieťovej a informačnej bezpečnosti v rámci EÚ zodpovedá Udo Helmbrecht, výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Jeho pričinením sa má zabezpečiť prosperita a udržať fungovanie internetového hospodárstva.

Vzhľadom na existenciu tejto agentúry je logické predpokladať, že jej zriadenie je akousi odpoveďou na hrozby v kybernetickej oblasti. V odbornej, ale aj širokej verejnosti vznikajú otázky, či je Európa schopná týmto hrozbám čeliť. Sme pripravení v istých oblastiach, ale čestne priznám, že v iných oblastiach nás čaká dlhá cesta,“ reaguje Udo Helmbrecht.

„Máme napríklad cvičenia s členskými štátmi. Máme dobrú sieť zásahových tímov pre prípad stavu núdze v oblasti IT. Znamená to, že na technickej úrovni sme pripravení, môžeme hovoriť s telekomunikačnými organizáciami. Ak sa pozriete na politickú úroveň, máme smernicu NIS a vedieme rozhovory s Parlamentom, Komisiou aj Radou, no tým dokazujeme, že je pred nami dlhá cesta,“ pokračuje Helmbrecht.

Jednou z možných hrozieb je únik dôležitých informácií prostredníctvom internetu. Zo Snowdenových odhalení vyplýva, že hrozba je reálna. Európa si uvedomila rozsah problému, ale stále naň nemá riešenie. Mohlo by to súvisieť s tým, že sme závislí od informačných technológií, mnohé kľúčové komponenty dodávajú americké alebo čínske firmy. Mnoho malých alebo stredne veľkých firiem v Európe pracuje v oblasti bezpečnosti IT, no nejde o veľkých hráčov. Potrebujeme vyvíjať iniciatívu, aby v Európe pôsobilo viac firiem s kľúčovými kompetenciami,“ konštatuje.

Viac..  Štáty EÚ sa dohodli na prísnejších podmienkach a zákazoch pri používaní AI

Európa hovorí, že digitálna agenda má byť východiskom z krízy, že bude hospodárstvom budúcnosti. Nakoľko pripravená je ale Európa na rozvoj novej digitálnej agendy? Jednu veľkú výzvu si ľudia ešte neuvedomili. V mnohých prípadoch prechádzame od analógového sveta k digitálnemu, pričom ľudia z analógového sveta, nemajú zručnosti pre digitálny svet. Otázkou budúcnosti je to, kto dnes hovorí o bezpečnosti IT sektora. Stále málo ľudí aj inžinierov rozmýšľa o bezpečnosti IT sektora,“ zhrnul Udo Helmbrecht reálne šance na digitalizáciu v širokom meradle.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O vik

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá na posilnenie kybernetickej bezpečnosti inštitúcií EÚ

Nové nariadenie o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne spoločnej kybernetickej …

Consent choices