Karmenu Vella. PHOTO: © European Union 2015

Krivka rastu v oblasti vodného hospodárstva optimisticky stúpa

Karmenu Vella. PHOTO: © European Union 2015
Karmenu Vella. PHOTO: © European Union 2015

Prvé oznámenie a správy Európskej komisie naznačujú, že politika v oblasti vody môže byť zdrojom hospodárskeho rastu za predpokladu, že sa technológie vodného hospodárstva stanú srdcom eko-inovácií. Správa o uplatňovaní európskych právnych predpisov  vode naznačuje rast v tejto oblasti.

Cieľom európskeho rámca v smernici o vode je zabezpečiť dostupnosť čistej vody v dostatočnom množstve pre ľudí a prírodu, ale aj pre jej využitie v hospodárskych odvetviach. Hospodárskymi oblasťami rozumieme poľnohospodárstvo, rybárstvo, energetiku, dopravu a cestovný ruch. Politika v oblasti vody poskytuje takmer 500 tisíc pracovných miest v Európe. Rast, ktorý tento sektor zaznamenal chce Európska komisia naďalej podporovať aby sa dosiahli stanovené ciele v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo povedal: „Voda je zdrojom všetkého života. Potrebujeme ju na pitie, na kanalizáciu, pre poľnohospodárstvo, na výrobu tovarov a energie. Zachovať ju jednou z najväčších výziev na svete. Máme šťastie, že máme v EÚ silné právne predpisy, ktoré prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej vody. Nesmieme ale zaspať na vavrínoch. Správy, ktoré zaznamenávajú rast ukazujú, že by členské štáty mali pokračovať a posilniť svoje úsilie pri vykonávaní rámcove smernice o vode v prospech ľudstva, prírody a životného prostredia, mali by bojovať proti znečisteniu. Za týmto účelom by mali byť možnosti financovania, ktoré Únia ponúka plne využité.“

Analýzy zobrazujúce rast v tejto oblasti sú plné odporúčaní, ktorých cieľom je podporiť zníženie cien vody, kontroly na jej čerpanie, ale aj prijatie opatrení proti znečisteniu. V súčasnosti môže väčšina Európanov bezpečne piť vodu z vodovodu a kúpať sa v tisícoch riek a jazier po celej Európe. Aj napriek tomu sú stále rizikové oblasti, v ktorých je potrebné zabrať.

Viac..  Michal Wiezik: Pozrite sa, ako to vyzerá, keď medveďa stretne Wiezik s Balážom. VIDEO

Medzi súčasné problémy patrí nadmerné odčerpávanie vody okolo Stredozemného a Čierneho mora za účelom zavlažovania. Voda v okolí je tiež značne znečistená živinami z poľnohospodárstva. Prehľad investícií v rokoch 2007–2013 ukázal, že členské štáty nepoužívajú dosť fondov Európskej únie na podporu cieľov v oblasti vody, napríklad čistenie odpadových vôd  alebo znižovanie rizika povodní.

O vik

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament prijal pravidlá o ľudských právach a životnom prostredí pre firmy

Európski poslanci schválili v stredu nové pravidlá, ktoré zaväzujú firmy zmierniť ich negatívny vplyv na …

Consent choices