Otázka predpisov minimálnej mzdy rozdelila poslancov do dvoch táborov

parlament2
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Otázka, či sa nemecké predpisy ohľadom minimálnej mzdy vzťahujú aj na zahraničných vodičov kamiónov využívajúcich miestne cesty, rozdelila v stredu v noci poslancov do dvoch táborov. Komisárka pre dopravu Violeta Bulc uviedla, že  Európska komisia stále posudzuje možné dopady nových nemeckých pravidiel a ich súlad s právom EÚ. Samotné Nemecko ich platnosť dočasne pozastavilo, avšak iba pre zahraničných vodičov nákladnej dopravy, ktorí ich územím len prechádzajú.

Mnoho rečníkov počas rozpravy zdôraznilo potrebu zabrániť sociálnemu dumpingu a zabezpečiť spravodlivú súťaž medzi autodopravcami. Niektorí navrhli zavedenie celoúnijnej minimálnej mzdy a vyzvali Komisiu na preloženie návrhov, ktoré by ochránili sociálne práva vodičov a zabezpečili im primerané pracovné podmienky. Ich súčasťou by mala byť aj čierna listina dopravcov, ktorí tieto pravidlá porušia.

Odlišný názor však zastávajú poslanci, podľa ktorých by uplatňovanie pravidiel minimálnej mzdy aj pre tranzitujúcich vodičov bránilo voľnému pohybu tovarov a bolo by v rozpore s ideou jednotného trhu EÚ a princípom subsidiarity. Takýto prístup by totiž podľa nich dopravcom z iných členských štátov EÚ zvýšil náklady a administratívnu záťaž.

Komisárka Bulc zdôraznila, že akékoľvek vnútroštátne predpisy musia byť v súlade s právom EÚ. Komisia podľa nej stále posudzuje nové nemecké pravidlá v oblasti minimálnej mzdy a ich dopady, preto zatiaľ nemôže vyrieknuť verdikt a dať jasnú odpoveď na poslancami predloženú otázku.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Komisárka tiež uviedla, že otázkam spojeným so sociálnymi štandardmi a pracovnými podmienkami v sektore dopravy sa bude venovať ďalší legislatívny balík predpisov pre cestnú dopravu, návrh ktorého by mal byť predložený v roku 2016.

Reakcie slovenských poslancov

„V poslednom období veľké členské štáty vytvorili nové pravidlá, ktoré majú dopad na iné členské štáty. Zavedením minimálnej mzdy v Nemecku sa zvýšia náklady slovenským dopravcom. Preto musíme hľadať spôsoby a vytvárať také legislatívne rámce , aby pravidlá jedného štátu nepoškodzovali pracovníkov iného štátu,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Nemecká legislatíva je precedensom, pretože zavádza mzdu na zamestnancov iných krajín. Presadzujem zásady slobodného pohybu na našom spoločnom európskom trhu. Nestavajme medzi východom a západom znova železnú oponu, tentoraz obchodnú. Vyzývam Európsku komisiu, aby v tomto prípade ihneď konala,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices