Sektor mlieka EÚ sa pripravuje na ukončenie mliečnych kvót

kravy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Systém mliečnych kvót EÚ sa ukončí 31. marca 2015. Prvýkrát bol zavedený v roku 1984 v čase, keď výroba EÚ vysoko prevyšovala dopyt. Bol vtedy jedným z krokov prijatých na prekonanie týchto štrukturálnych prebytkov. Nasledujúce reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ zvýšili trhovú orientáciu sektora a poskytli rôzne ďalšie cielenejšie nástroje na podporu výrobcov v zraniteľných oblastiach, ako sú horské oblasti, kde sú výrobné náklady vyššie.

O dátume ukončenia kvót sa prvýkrát rozhodlo v roku 2003, aby výrobcovia z EÚ mohli flexibilnejšie reagovať na rastúci dopyt predovšetkým na svetových trhoch. Rozhodnutie bolo opätovne potvrdené v roku 2008 rôznymi opatreniami zameranými na dosiahnutie „mäkkého pristátia“. Aj s kvótami sa vývoz mliečnych výrobkov EÚ za posledných 5 rokov zvýšil v objeme o 45 % a v hodnote o 95 %.

Podľa trhových prognóz je možnosť ďalšieho rastu aj naďalej veľmi vysoká – najmä v prípade výrobkov s pridanou hodnotou, akými sú napríklad syry, ale aj v prípade zložiek potravín používaných v nutričných a dietetických výrobkoch a výrobkoch určených pre športovcov.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan vo svojom prejave pred ukončením systému kvót uviedol: „Ukončenie systému mliečnych kvót je pre Úniu výzvou a zároveň príležitosťou. Výzvou preto, že celá generácia poľnohospodárov v sektore mlieka si bude musieť zvyknúť na úplne nové podmienky, ktoré so sebou určite prinesú kolísanie cien. Je však aj príležitosťou pre rast a zamestnanosť. Ak sa sektor mlieka viac zameria na výrobky s pridanou hodnotou, ako aj na zložky „funkčných“ potravín, môže sa stať hybnou silou pre ekonomiku EÚ. Zraniteľnejšie oblasti, kde by sa ukončenie systému kvót mohlo považovať za hrozbu, môžu ťažiť zo širokej palety opatrení na rozvoj vidieka podľa zásady subsidiarity.“

Viac..  Michal Wiezik: Poľnohospodárstvo je až príliš závislé na chemických vstupoch

O ram

Odporúčame pozrieť

Hogan

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv …

Consent choices