benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

Flašíková Beňová: Európske inštitúcie majú ísť v zamestnávaní hendikepovaných príkladom

benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

Účinná integrácia ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného procesu je jednou z naliehavých výziev súčasnosti. Európska únia (EÚ) by aj v tejto oblasti mala ísť členským štátom príkladom. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa preto budú v rámci dnešného mini-plenárneho zasadnutia zaoberať aj problematikou zamestnávania hendikepovaných osôb v inštitúciách EÚ.

Úspešné uplatnenie sa zdravotne postihnutých občanov na trhu práce je stále skôr výnimkou, než pravidlom. „Diskutovať budeme najmä o tzv. kvótnom systéme pre inštitúcie EÚ. Názory na jeho efektivitu sa síce rôznia, predstavuje však jednu z možných foriem takéhoto druhu integrácie,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Viaceré z existujúcich aktívnych opatrení na trhu práce, slúžiace na podporu zamestnávania zdravotne postihnutých, sú podľa nej v súčasnosti využívané v nedostatočnej miere.

„Ukazuje to na potrebu zlepšenia informovanosti zamestnávateľov v tejto oblasti,“ uviedla poslankyňa. To by malo viesť k eliminácii niektorých ich pretrvávajúcich obáv týkajúcich sa napríklad finančnej nákladnosti prispôsobenia pracovného miesta zdravotnému stavu takéhoto pracovníka, či otázok ohľadom prípadnej nižšej produktivity. „Zamestnávanie hendikepovaných občanov má pozitívny efekt aj z hľadiska nastavenia a udržateľnosti sociálneho systému. Je potrebné venovať konečne tejto problematike adekvátnu pozornosť. Spolupráca medzi Komisiou a parlamentom je tu nevyhnutná a môže byť tým správnym impulzom a motiváciou aj pre ostatných,“ uzavrela europoslankyňa.

Viac..  Europoslanci chcú znížiť dopyt a chrániť ľudí v prostitúcii

O ram

Odporúčame pozrieť

Ako oživiť poškodenú ekonomiku? Názory europoslancov pred kľúčovým summitom lídrov EÚ

  Monika Beňová (S/D): Členské štáty Európskej únie potrebujú v boji s pandémiou koronavírusu postupovať …

Consent choices