Peer to peer vzdelávanie, alebo aj študenti študentom o médiách

Stredoškolská študentská únia Slovenska (ŠUS) zorganizovala v tomto roku už piaty projekt, tento krát zameraný na médiá, s názvom „Predajme sa!“. Školenie sa uskutočnilo 10. až 12. apríla v Tatranskej Lesnej a zúčastnilo sa ho množstvo talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska, aby sa spoločne vzdelávali v oblasti médií.

Aj napriek mnohým predsudkom voči tzv. peer to peer vzdelávaniu, teda mládeže mládežou,  bola atmosféra na školení pracovná a na mimoriadne vysokej úrovni.

Študenti sa mohli vzdelávať nielen v teoretických znalostiach zo sveta masmediálnej komunikácie, ale najmä si vyskúšať všetko v praxi a svoje nové skúsenosti nakoniec naplno predviesť pred svojimi rovesníkmi. Účastníci boli rozdelení do troch skupín, podľa toho v akom médiu sa školili. V menších skupinách mohli potom preukázať svoje schopnosti, ale aj to ako dokážu pohotovo reagovať a zaujímavo tvoriť.

sus_0000001

Hlasivky neustále v pozore! To bolo heslo študentov, ktorí si zvolili rádio. To si zobrali na starosť redaktori zo študentského rádia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, rádia Aetter. Dvojica hlásateľov Martin Vanko a Kaja Kubíková potrápili študentov workshopmi a cvičeniami správnej práce s hlasom, ale aj technikou potrebnou pre redaktora. Vytvárali s nimi slogany, jingle, reportáže a počas celého dňa im pomáhali pripraviť sa na večerné LIVE vysielanie.

Ako vyzerať vo vysielaní a zostaviť dobrú reklamu či reláciu sa učila skupina zameraná na televízne média, ktorú viedol mladý režisér Roman Vizváry. Jeho úloha bola spolu s Adrianom Kobetičom, členom predsedníctva ŠUS, poskytnúť účastníkom informácie o fungovaní štábu, ale aj prax potrebnú na prácu v televízii. Ich cieľom bolo vytvoriť reálne večerné vysielanie študentskej televízie obsahujúce spravodajstvo, športové noviny, počasie, reláciu či reklamu.

Viac..  Dohoda o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

sus_0000002

Treťou sférou, ktorej sa venovali účastníci bola tlač, nepochybne najčastejšia súčasť študentských médií na stredných školách. Vedúcimi aktivít boli Rebeka Krahulcová a Ronald Klačman z orgánov ŠUS. Výstupom účastníkov bolo zrealizovanie vlastného časopisu so študentskou tématikou. Stredoškoláci získali vedomosti a skúsenosti v oblasti štylistiky, reklamy, redakcie, tvorby článkov a rubrík formou workshopov. Ich prioritou bolo zaujať čitateľa a predať sa.

Ukončením tohto školenia bola spoločná prezentácia, kde členovia jednotlivých oborov predstavili výsledky ich dvojdňovej práce a námahy. Tá nakoniec vyšla na úžitok a účastníci sa mohli pýšiť svojimi dielami. O užitočnosti tejto témy pre študentov nepochybuje ani predsedníčka organizácie Rebeka Krahulcová, ktorá sa na margo školenia vyjadrila so spokojnosťou: „Médiá sa dnes stávajú každodennou súčasťou života mladých. Je osožné ak sa v nich budú vedieť aj pohybovať a pracovať s nimi ako s plnohodnotným prostriedkom komunikácie. Takto môžeme dosiahnuť, že sa médiá v budúcnosti stanú aj viac objektívnym a spoľahlivým zdrojom.“

Autori článku: Martin Borčin, Petra Nagyová, Katarína Porvažníková, Albert Plutva, Barbora Čelešová

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Žijete na Slovensku, ale pracujete v Rakúsku. Máte nárok na daňový bonus?

Práca v zahraničí a daňový bonus na deti. Často sa pýtate, či máte nárok na …

Consent choices