Corina Creţu. PHOTO: © European Union 2015

Bulharsko, Taliansko a Rumunsko dostanú 66,5 milióna eur. Pre záplavy

Corina Creţu. PHOTO: © European Union 2015
Corina Creţu. PHOTO: © European Union 2015

Komisia poskytla 66,5 milióna eur z Fondu solidarity Európskej únie pre Bulharsko, Taliansko a Rumunsko, ktoré postihli prírodné katastrofy ešte v roku 2014. Finančná pomoc je zameraná na pokrytie časti nákladov stavu núdze, ktorý bol vyhlásený po povodniach.

Peniaze prispievajú najmä k obnove infraštruktúry a základných služieb, alebo na úhradu nákladov záchranných operácií a pohotovostných služieb. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu v tejto súvislosti povedala:Fond solidarity predstavuje jeden z našich najsilnejších symbolov solidarity v núdzi. V mnohých prípadoch bude finančná pomoc dostupná pre menej rozvinuté regióny, ktoré sa majú znova postaviť na nohy. Ukazuje tiež solidaritu EÚ so 130 tisíc obyvateľmi, ktorí ju potrebujú na prekonanie následkov ničivých povodní.“

Mnohé z programov spolufinancovaných európskymi štrukturálnymi fondmi a investičnými fondmi 2014–2020 majú za cieľ investovať financie do protipovodňových opatrení a do opatrení na zmierňovanie vplyvov zapríčinených klimatickými zmenami.

Viac..  V Holandsku sa za desať rokov zdvojnásobil počet obyvateľov z iných krajín EÚ

Záplavy spôsobili v Taliansku masívne zosuvy pôdy najmä v oblasti Ligúrie, kde sa rieky vylievali z brehov a mosty boli pod vodou. Rumunsko utrpelo záplavami škody najmä v oblasti dopravy, energie a komunikačnej infraštruktúry. V jednej z najmenej rozvinutých častí na severozápade Bulharska došlo k zaplaveniu súkromných, ale aj verejných budov.

O vik

Odporúčame pozrieť

Slovinsko dostane 400 miliónov eur z Fondu solidarity Európskej únie

Slovinsko dostane 400 miliónov eur z Fondu solidarity Európskej únie – 100 miliónov eur tento …

Consent choices