Mady Delvaux
Sociálna demokratka Mady Delvaux. PHOTO: © European Union 2014 - Source EP.

Mady Delvaux o robotike: Som si istá, že to bude revolúcia

Mady Delvaux
Sociálna demokratka Mady Delvaux. PHOTO: © European Union 2014 – Source EP.

Robot nesmie ublížiť človeku alebo dopustiť, aby mu bolo ublížené. Musí poslúchať človeka a chrániť sa pred poškodením. Asimove zákony robotiky síce patria do vedecko-fantastickej literatúry, no samotná robotika sa čoraz viac stáva bežnou súčasťou nášho života. Drony, robotické vysávače, inteligentné autá či priemyselné roboty už nie sú žiadnou novinkou. V EÚ však pre robotiku neexistuje žiadna právna úprava. O jej potrebe sme sa rozprávali so sociálnou demokratkou Mady Delvaux (LU).

Roboty sú dnes už bežnou súčasťou nášho života. Európska komisia okrem toho financuje sofistikované projekty na vývoj ďalších. Pre roboty a robotiku však v Európe chýba právna úprava.

Parlamentný výbor pre právne veci sa preto rozhodol zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať právnymi otázkami robotiky a ktorej úlohou bude pripraviť podklady pre Komisiu, aby mohla podať legislatívny návrh.

Skupina bude fungovať počas minimálne jedného roka a medzi jej členmi budú zástupcovia všetkých politických skupín. Spolupracovať by mala nielen s viacerými parlamentnými výbormi, ale i s Komisiou a externými odborníkmi.

O robotoch a o tom, prečo pre nich potrebujeme špeciálnu právnu úpravu, sme sa porozprávali s parlamentnou spravodajkyňou Mady Delvaux.

Čo je to vlastne robot? Ľudia si ich zvyknú predstavovať ako chodiacich a hovoriacich androidov. Na aké typy robotov sa bude zameriavať vaša pracovná skupina?

Je veľmi ťažké nájsť tú správnu definíciu. V našej skupine sa chceme zamerať na všetky druhy robotov – priemyselné roboty, servisné roboty, ako napríklad automatické vysávače alebo inteligentné chladničky, roboty pre lekárov a chirurgov, drony, inteligentné autá ako aj ďalšie formy umelej inteligencie.

Nebudeme sa však zaoberať všetkými naraz, ale budeme ich riešiť jeden po druhom. Androidy, ktoré spomínate, nás zaujímajú asi najmenej – vyrábajú sa totiž predovšetkým v Japonsku. Robotov je však toľko druhov, že vieme síce, kde začneme, no nevieme, kde skončíme.

Prečo je potrebné prijať v budúcnosti legislatívu o robotike? Existujú v našom právnom poriadku nejaké medzery? Nie je umelá inteligencia zakotvená v existujúcej právne úprave?

Viac..  Peter Pollák: Nová legislatíva o umelej inteligencii možno už o dva roky nebude stačiť

Platná právna úprava pojednáva len o niektorých typoch robotov. Napríklad také priemyselné roboty sú zahrnuté v smernici o strojových zariadeniach. Tá však stanovuje len pravidlá pre rýchlosť a podobné technická parametre, no nezaoberá sa inteligenciou týchto strojov.

Na vytvorenie novej legislatívy existuje viacero dôvodov. Pre roboty potrebujeme vytvoriť nové európske štandardy. Taktiež musíme vyriešiť otázky zodpovednosti za prípadné škody, ktoré môžu roboty spôsobiť.

Dôležitá bude aj ochrana osobných údajov a prevencia proti hackerstvu. Nové roboty bude treba testovať, aby sme videli, aké škody môžu ľuďom spôsobiť.

Nezodpovedanou ostáva i otázka rovnakého prístupu. Ak sa ukáže, že roboty nám skutočne uľahčujú život, tak potom sa musíme postarať o to, aby boli dostupné pre všetkých.

USA, Čína, Japonsko a Kórea pracujú na veľmi ambicióznych projektoch. Ak nevytvoríme právny rámec pre vývoj robotiky, náš trh zaplavia roboty zvonku. Európsky parlament je však prvým parlamentom na svete, ktorý sa chystá rokovať o tejto problematike.

Niektorí ľudia sa obávajú toho, že roboty nám zoberú prácu. Iní zas tvrdia, že vďaka nim sa vytvoria nové a kvalitnejšie pracovné miesta. Ako to vidíte vy? Nestojíme pri zrode novej priemyselnej revolúcie?

Som si istá, že to bude revolúcia. Samozrejme, že niektoré pracovné miesta kvôli robotom zaniknú, no vytvoria sa nové.

Naše priemyselné odvetvia sa vďaka robotom stanú výkonnejšími a konkurencieschopnejšími a budú tak môcť presunúť svoju výrobu naspäť do Európy.

O ram

Odporúčame pozrieť

Dezinfekčné roboty od Európskej komisie do štyroch slovenských nemocníc

Štyri nemocnice na Slovensku dostali roboty, ktoré zakúpila Európska komisia na dezinfekciu nemocničných miestností, čo …

Consent choices