Greenpeace: Slovensko proti Energetickej únii?

elektraren
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Energická únia nesmie podporovať uhoľné elektrárne ani využitie verejných zdrojov na jadrové elektrárne. Hlavnou prioritou Energetickej únie rovnako nesmie byť ani hľadanie nových dodávateľov zemného plynu, navyše z geopoliticky nestabilných regiónov.

 Greenpeace Slovensko dnes na Regionálnom diskusnom fóre k Energetickej únii v Bratislave vyzval eurokomisára Maroša Šefčoviča, aby komisia zabezpečila splnenie a prekročenie minimálne 27 % podielu obnoviteľných zdrojov do roku 2030 cez silné právne predpisy a národné plánovanie. „Európska únia míňa každý deň viac ako miliardu eur na dovoz drahých a znečisťujúcich fosílnych palív z krajín mimo nej. Obnoviteľné zdroje energie pritom už dnes dodávajú v Európe 15 % energie. Najlepšou šancou ako znížiť účet za dovoz fosílnych palív a riešiť problémy klimatickej zmeny je práve rozvoj týchto zdrojov spolu s energetickou účinnosťou,“ uviedol Pavol Široký, koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko.

Slovensko síce formálne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, na druhej strane však štátne inštitúcie výrazne blokujú ich rozvoj administratívnymi a politickými bariérami. „Na základe aktuálnej energetickej politiky našej krajiny sa nám nepodarí splniť ciele EÚ pre rok 2030. Únia minulý rok schválila cieľ pre obnoviteľné zdroje do roku 2030 na úrovni minimálne 27 %, naša energetická politika však ráta iba s 20 % cieľom. Takto slabo nastavené ciele ohrozujú našu energetickú bezpečnosť a nevyužívajú veľmi veľký potenciál tvorby pracovných miest prakticky vo všetkých slovenských regiónoch,“ dodal Pavol Široký.

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Odporúčania Greenpeace pre Energetickú úniu:

  • Energetická únia by mala priniesť veľmi potrebnú konzistenciu medzi európskymi klimatickými a energetickými stratégiami. Všetky politiky a investície by mali byť v línii s európskymi strednodobými a dlhodobými klimatickými a energetickými cieľmi.
  • Ak chceme urýchliť vyraďovanie uhoľných elektrární, tak by energetická únia mala zaviesť štandardy pre emisie a energetickú efektívnosť alebo efektívnosť výkonu (EPS). Okrem reformovaného trhu s uhlíkom by mohla EPS zabezpečiť uzatvorenie najviac znečisťujúcich uhoľných elektrární.
  • EÚ musí vytvoriť silný model riadenia kontroly (governance) pre ciele 2030, ktorý zaistí, že EÚ splní a prekročí svoj minimálny cieľ 27 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030.

O ram

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o …

Consent choices