EÚ musí zlepšiť svoju azylovú politiku

2015_03_19_506th_plenary_session-17-extra_largeV reakcii na smrť niekoľkých tisíc ľudí v Stredozemnom mori plenárne zhromaždenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s hlbokým zármutkom a rozhorčením opäť vyzýva inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby prijali potrebné humanitárne opatrenia a politické rozhodnutia. Európska únia má zodpovednosť voči ľuďom utekajúcim pred vojnou, prenasledovaním, konfliktmi a chudobou.

 

Anton Szalay, člen EHSV hovorí: Aj rok a pol po katastrofe pri ostrove Lampedusa dochádza každý deň k tragédiám. Základnými zásadami spoločnej prisťahovaleckej politiky EÚ by mali byť: humanitárny prístup, solidarita a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti.“

EHSV naliehavo žiada Európsku radu, aby na svojom mimoriadnom zasadnutí 23. apríla zvážila tieto kroky:

  • začať rozsiahlu humanitárnu záchrannú a prijímaciu operáciu v Stredozemnom mori, ktorá pôjde nad rámec pohraničných kontrolných misií „Triton“ agentúry Frontex. Pri každej takejto misii by sa malo postupovať ako pri talianskej operácii „Mare Nostrum“ a jej cieľom by mala byť záchrana životov. Členské štáty by do nej mali byť zapojené, ale mala by sa financovať z prostriedkov EÚ. EHSV zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa urýchlene otvoril humanitárny koridor. EÚ musí zlepšiť svoju azylovú politiku. EHSV vypracoval viacero návrhov na vytvorenie spoločného azylového systému, ale prijaté právne predpisy sú buď nedostatočné, alebo ich členské štáty riadne neuplatňujú. Vysídlenci sú chránení podľa medzinárodného práva a mali by mať možnosť podávať žiadosti o azyl na vonkajších hraniciach EÚ, pričom by sa na hraniciach mala dodržiavať zásada nevyhostenia. Veľmi dôležité je ambiciózne preskúmanie dublinského nariadenia;
  • EÚ musí podporovať solidaritu medzi členskými štátmi, a to najmä rovnomerným rozmiestňovaním utečencov. Sú potrebné naliehavé opatrenia na poskytovanie finančnej, prevádzkovej a prijímacej podpory tým členským štátom, ktoré sú pre svoju zemepisnú polohu najviac zaťažené. Mal by sa výrazne zvýšiť počet miest na presídlenie;
  • EÚ by mala posilniť spoluprácu s Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a krajinami, ktoré susedia so zónami konfliktov, aby sa mohli vykonávať programy prijímania a ochrany tisícov utečencov. Rozsiahle operácie zamerané na pátranie po migrantoch a ich záchranu na mori nemôžu vykonávať len obchodné plavidlá. EÚ by mala spolupracovať s Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO). Mali by sa preskúmať právne predpisy EÚ a členských štátov o prisťahovalectve a zodpovedajúca politika scieľom uľahčiť vstup. EHSV trvá na tom, že táto politika musí byť založená na dohode, ktorou sa vytvoria zákonné, otvorené a flexibilné možnosti vstupu do EÚ, zabezpečí ochrana základných práv a ktorá bude ako základný prvok zahŕňať spoluprácu s krajinami pôvodu utečencov. Spolupráca by sa mala posilniť tak, aby v tretích krajinách bolo možné zriadiť úrady, ktoré budú potenciálnym migrantom poskytovať pomoc a informácie. Celosvetové spoločenstvo musí prevziať zodpovednosť a snažiť sa hľadať vhodné riešenia;
  • zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v boji proti zločineckým sieťam obchodujúcim s ľuďmi. EÚ by mala spolupracovať s krajinami pôvodu a tranzitu, aby sa zabránilo tomu, že sa ľudia budú dostávať do rúk obchodníkov s ľuďmi. Prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi sú trestné činy, ktoré sa musia neprestajne stíhať. EHSV však trvá na tom, aby neboli trestne stíhaní migranti a osoby, ktoré im poskytujú humanitárnu pomoc.
Viac..  M. Beňová: Antisemitizmus je na vzostupe v Európe aj mimo nej

V záujme toho, aby realizácia tejto politiky bola komplexná a udržateľná, všetkým humanitárnym organizáciám, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť v príslušných regiónoch, sa musia poskytnúť potrebné finančné a logistické prostriedky.

„Riešenia budú dlhodobo účinné len vtedy, ak sa ukončia vojny a v krajinách postihnutých konfliktom sa nastolí dobrá úroveň politickej, hospodárskej a sociálnej stability. Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom uprednostniť takúto stratégiu.“ dodáva Anton Szalay.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová: EK uvoľní zmrazené financie pre Poľsko

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok oznámila, že EK uvoľňuje pre …

Consent choices