juncker
Jean Claude Juncker predstavuje jednotný digitálny trh.

VIDEO: Takto Juncker predstavuje jednotný digitálny trh

juncker
Jean Claude Juncker predstavuje jednotný digitálny trh.

Európska komisia prijala stratégiu na vybudovanie Jednotného digitálneho trhu v Európe. Ide o jednu z hlavných priorít Junckerovej komisie a významný krok vpred. Digitálne technológie zasahujú do všetkých oblastí života, pracovného aj osobného.

Cieľom jednotného digitálneho trhu je odstrániť regulačné obmedzenia a konečne vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Okrem toho vzniknú  príležitostí pre priemysel a podniky. Zjednoduší sa online nakupovanie, prístup k digitálnemu obsahu a zároveň  bude umožnená ochrana proti internetovým hrozbám.

Stratégiu tvorí súbor 16 konkrétnych kľúčových opatrení, ktoré majú byť predložené do konca budúceho roka (2016). Opatrenia a celá stratégia stoja na troch pilieroch: 1) lepšom prístupe spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v EÚ; 2) vytváraní vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb; 3) maximalizácii rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.

Viac..  Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

O red

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o reforme digitálneho trhu: Nedostatkom predkladaného zákona je definícia „strážcu“

Európsky parlament (EP) schválil svoj postoj k Aktu o digitálnych trhoch (DMA), ktorý má regulovať …

Consent choices