Začína sa presídľovanie migrantov v EÚ, Brusel už rozhodol

Na Malte dňa 23. apríla 2014 ako súčasť svojej kampane na predsedu Európskej komisie predstavil Jean-Claude Juncker päťbodový plán pre prisťahovalectvo, v ktorom vyzýva k väčšej solidarite v migračnej politike EÚ.

Pri nástupe do funkcie poveril predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker komisára osobitne zodpovedného za migráciu, aby pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorítpolitických usmernení, politického programu, na základe ktorého Európsky parlament zvolil Komisiu.

Na základe návrhu Európskej komisie sa vo vyhlásení Európskej rady z 23. apríla 2015 členské štáty zaviazali prijať rýchle opatrenia na záchranu životov a posilniť činnosť EÚ v oblasti migrácie.Uznesenie Európskeho parlamentu nasledovalo o niekoľko dní neskôr.

Európska komisia dnes predstavila európsku migračnú agendu, v ktorej načrtla okamžité opatrenia, ktoré budú prijaté s cieľom reagovať na krízovú situáciu v Stredozemí, ako aj kroky, ktoré sa v nasledujúcich rokoch majú prijať s cieľom lepšie riadiť migráciu vo všetkých jej aspektoch.

Zúfalá situácia tisícok migrantov, ktorí riskujú svoj život, aby preplávali Stredozemné more, je šokujúca a je jasné, že žiadny členský štát v tom nemôže zostať sám, ani by sa nemalo dopustiť, aby obrovské migračné tlaky musel riešiť sám. V tejto agende sa vymedzuje európska reakcia, v ktorej sa spájajú vnútorné a vonkajšie politiky, čo najlepšie sa využíva potenciál agentúr a nástrojov EÚ a do ktorej sa zapájajú všetci aktéri: členské štáty, inštitúcie EÚ, medzinárodné organizácie, občianska spoločnosť, miestne orgány a tretie krajiny.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Tragická strata životov v Stredozemí šokovala všetkých Európanov. Naši občania očakávajú, že členské štáty a európske inštitúcie, budú konať tak, aby zabránili pokračovaniu tejto tragédie v nezmenenej miere. Európska Rada jasne uviedla, že musíme nájsť európske riešenia založené na vnútornej solidarite a pochopení skutočnosti, že nesieme spoločnú zodpovednosť za vytvorenie efektívnej migračnej politiky. To je dôvod, prečo Komisia dnes navrhuje agendu, ktorá odráža naše spoločné hodnoty a prináša odpoveď na obavy našich občanov vyplývajúce z neprijateľného ľudského utrpenia na jednej strane a nedostatočného uplatňovania našich dohodnutých spoločných azylových pravidiel, na strane druhej. Opatrenia, ktoré navrhujeme, pomôžu lepšie riadiť migráciu, a teda reagovať na oprávnené očakávania občanov.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla:Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Týmto ráznym programom Európska únia dokázala, že je pripravená riešiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnami, prenasledovaním a chudobou. Za migráciu zodpovedajú všetky členské štáty spoločne, a preto sa teraz všetky vyzývajú, aby prispeli k riešeniu tohto historického problému. Nie je to len problém európsky, ale celosvetový: touto agendou potvrdzujeme a rozširujeme našu spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu s cieľom zachrániť ľudské životy, zabrániť činnosti prevádzačských sietí a chrániť ľudí v núdzi. Všetci však vieme, že skutočná a dlhodobá reakcia vznikne len vtedy, keď sa vyriešia hlavné príčiny – počnúc hladom až po nestabilnú situáciu spôsobenú vojnami, po krízy v Líbii a Sýrii. Ako Európska únia sme angažovaní a odhodlaní spolupracovať v tejto oblasti s medzinárodným spoločenstvom.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil:Európa sa nemôže len tak prizerať, ako vyhasínajú životy. Európska migračná agenda konkrétne reaguje na okamžitú potrebu zachrániť ľudské životy a pomáhať členským štátom na vonkajšej hranici odvážnymi opatreniami vrátane posilnenej prítomnosti plavidiel koordinovaných agentúrou FRONTEX na mori, núdzovej pomoci vo výške 60 miliónov EUR a akčného plánu zameraného na zakročenie proti prevádzačom, ktorí vykorisťujú a zneužívajú zraniteľných migrantov. V duchu väčšej solidarity sme odhodlaní uplatňovať komplexný prístup, ktorým sa výrazne prispeje k zlepšeniu riadenia migrácie v Európe.“

Okamžité opatrenia

V Európskom parlamente a Európskej rade vládne po nedávnych tragédiách v Stredozemí politický konsenzus v otázke mobilizácie všetkého úsilia a nástrojov, ktoré sú k dispozícii, aby sa prijali bezodkladné opatrenia a predišlo sa ďalším stratám ľudských životov na mori. Komisia dnes predložila konkrétne a okamžité opatrenia, ktoré prijme, a to:

  • Strojnásobenie kapacity a zdrojov na spoločné operácie agentúry Frontex s názvami Triton a Poseidon v rokoch 2015 a 2016. Dnes bol prijatý opravný rozpočet na rok 2015 s cieľom zabezpečiť potrebné prostriedky – v celkovej výške 89 miliónov EUR vrátane 57 miliónov EUR vo fonde AMIF (Fond pre azyl, migráciu a integráciu) a 5 miliónov EUR vo fonde ISF (Fond pre vnútornú bezpečnosť) v rámci núdzového financovania pre členské štáty na vonkajšej hranici – a nový operačný plán Triton bude predložený do konca mája.
  • Navrhnutie historicky prvej aktivácie núdzového mechanizmu na pomoc členským štátom, ktoré čelia náhlemu prílevu migrantov podľa článku 78 ods. 3 ZFEÚ. Do konca mája Komisia navrhnedočasný distribučný mechanizmus pre osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v rámci EÚ. Návrh trvalého systému EÚ na relokáciu v núdzových situáciách hromadných prílevov bude následne vypracovaný do konca roka 2015.
  • Do konca mája bude navrhnutý celoeurópsky systém presídľovania s ponukou 20 000 miestrozmiestnených vo všetkých členských štátoch pre vysídlené osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v Európe, s vyčlenenými dodatočnými finančnými prostriedkami vo výške 50 miliónov EUR na roky 2015 a 2016.
  • Spustenie operácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v Stredozemí na rozbíjanie sietí obchodníkov s ľuďmi a boj proti prevádzačstvu v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi.
Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Cesta vpred: Štyri piliere na lepšie riadenie migrácie

Migračná kríza v Stredozemí upriamila pozornosť na okamžité potreby. Takisto však odhalila, že naša kolektívna migračná politika EÚ zaostáva. V Európskej migračnej agende sa politické usmernenia predsedu Junckera plánujú vypracovať ako súbor vzájomne koherentných a posilňujúcich sa iniciatív, a to na základe štyroch pilierov, s cieľom lepšie riadiť migráciu vo všetkých jej aspektoch (pozri tiež prílohu).

Štyri piliere nového programu v oblasti migrácie sú:

  • Zníženie podnetov na nelegálnu migráciu, a to najmä vyslaním európskych styčných úradníkov pre migráciu do kľúčových tretích krajín, zmenou právneho základu agentúry Frontex s cieľom posilniť jej úlohu v oblasti návratu, vypracovaním nového akčného plánu s opatreniami zameranými na transformáciu prevádzačstva na vysokorizikovú trestnú činnosť s nízkym ziskom a riešením hlavných príčin prostredníctvom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
  • Riadenie hraníc – záchrana ľudských životov a zabezpečenie vonkajších hraníc, a to najmä posilnením úlohy a kapacity agentúry Frontex, asistenciou pri posilnení schopnosti tretích krajín kontrolovať svoje hranice, prípadným ďalším združením určitých úloh pobrežnej stráže na úrovni EÚ.
  • Ochranná povinnosť Európy: silná spoločná azylová politika: Prioritou je zabezpečiť úplné a jednotné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému, a to najmä podporou systematickej identifikácie a odoberania odtlačkov prstov a úsilím o obmedzenie jeho zneužívania prostredníctvom posilnenia ustanovení týkajúcich sa bezpečnej krajiny pôvodu v smernici o konaní o azyle, hodnotením a prípadným revidovaním Dublinského nariadenia v roku 2016.
  • Nová politika v oblasti legálnej migrácie: Cieľom je udržať Európu, v ktorej prebieha demografický pokles, ako atraktívnu destináciu pre migrantov, a to najmä modernizáciou a prepracovaním systému modrej karty, úpravou priorít v rámci našich integračných politík a maximalizáciou výhod migračnej politiky pre jednotlivcov a krajiny pôvodu vrátane uľahčenia lacnejších, rýchlejších a bezpečnejších prevodov remitencií.

 

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová odporučila Hoekstru na post eurokomisára pre klimatické otázky

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vypočula holandského kandidáta na post …

Consent choices