Flašíková Beňová: Parazitovanie schránkových firiem v EÚ bude sťažené

Prísnejšie pravidlá zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom, ktoré schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP) sú tým najsprávnejším odkazom pre európskych daňových poplatníkov. Znamenajú totiž lepšiu ochranu verejných financií, pričom ponúkajú nástroje na dôslednejšie a efektívnejšie postihovanie ekonomickej trestnej činnosti.

V poradí už štvrtá smernica zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí v sebe obsahuje dôležitú novinku v podobe uľahčenia rozpletania nejasných vlastníckych štruktúr podozrivých schránkových spoločností. „Parazitovanie takýchto firiem, či už na Slovensku, ale aj v akomkoľvek inom členskom štáte Únie bude výrazne sťažené. Malo by totiž dôjsť k vytvoreniu centrálnych registrov s menami ich skutočných majiteľov,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Bezpečnostné zložky tak budú môcť oveľa jednoduchšie vystopovať ku komu skutočne tečú nelegálnym spôsobom nadobúdané finančné prostriedky.

Spolupráca národných spravodajských orgánov v jednotlivých členských štátov by sa mala v tejto oblasti celkovo výrazne posilniť. Prísnejšia kontrola, ustanovenia a pravidlá sa budú vzťahovať aj na tzv. politicky exponované osoby. „Objem každoročne zlegalizovaných príjmov z trestnej činnosti sa v súčasnosti približuje k piatim percentám svetového HDP. Je to nepredstaviteľná suma, z ktorej veľká časť sa dostáva do rúk rôznych pomätených jednotlivcov a skupín. Veľmi dôležitým zámerom novej právnej úpravy je tak boj proti terorizmu v EÚ, sledovaním podozrivých finančných tokov či už v rámci Spoločenstva, ako aj mimo neho,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  P. Lane: ECB je pripravená začať s redukciou úrokových sadzieb

O red

Odporúčame pozrieť

schránka

Výbor EP prijal stanovisko k navrhovanej smernici o schránkových firmách

Členovia výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu navrhujú rozšíriť a sprísniť sankcie v …

Consent choices