schránka
PHOTO: Ilustračné/redakcia/red.

Výbor EP prijal stanovisko k navrhovanej smernici o schránkových firmách

Členovia výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu navrhujú rozšíriť a sprísniť sankcie v rámci navrhovanej legislatívy zameranej proti schránkovým firmám využívaným na daňové účely. Stanovisko k návrhu Európskej komisie (EK) na prijatie smernice určujúcej kritériá pre definovanie schránkovej firmy využívanej na daňové úniky europoslanci prijali v pomere 55 europoslancov za, proti bol jeden a nikto sa hlasovania nezdržal. Návrh smernice stanovuje aj postihy a oznamovacie povinnosti.

Pokuty by podľa europoslancov mali byť vo výške minimálne 2 % príjmov podniku v príslušnom daňovom roku za nesprávne podávanie správ a minimálne vo výške 4 % príjmov za nepravdivé správy. V prípade nulových príjmov firiem alebo príjmov pod hranicou stanovenou vnútroštátnym daňovým orgánom by sa sankcie mali odvodzovať od celkových aktív podnikov.

„Hlasovaním o smernici o schránkových firmách Európsky parlament signalizuje svoj záväzok bojovať proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu. Je dôležité rozlišovať medzi skutočnou spoločnosťou a schránkovou firmou, ktorá slúži len na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam,“ uviedla po hlasovaní spravodajkyňa Lídia Pereiraová z Európskej ľudovej strany. „V tomto stanovisku definujeme jasné kritériá, primeraný zoznam oznamovacích povinností, vyvážený súbor výnimiek, jasné dôsledky za zneužitie schránkových firiem a odrádzajúce postihy. Dúfame, že toto stanovisko Európskeho parlamentu povedie Radu k primeranému, ambicióznemu a prezieravému rozhodnutiu,“ dodala.

Viac..  EK víta dohodu o nových pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Stanovisko výboru pre hospodárske a menové veci Európsky parlament predloží Rade Európskej únie, ktorá ho musí zohľadniť pri prijímaní smernice.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

schránka

EK za spravodlivé zdaňovanie: Koniec zneužívania schránkových subjektov

Európska komisia predstavila kľúčovú iniciatívu, ktorej cieľom je bojovať proti zneužívaniu schránkových subjektov na nevhodné …

Consent choices