Slovákov ohrozuje chudoba, týka sa státisícov. V EÚ to s nami dobre nevyzerá

BRATISLAVA – Rizikom chudoby bolo v minulom roku ohrozených 12,6 percenta obyvateľov Slovenska, teda 660 tisíc osôb. V porovnaní s minulým rokom sa čísla mierne znížili. Hranicu rizika chudoby jednočlennej domácnosti predstavuje 341 eur mesačne. Výsledky prezentoval štatistický úrad.
Najviac sú chudobou ohrození nezamestnaní. Až polovica z nich čelí tomuto riziku. Naopak nejmenej sa chudoba týka pracujúcich. Momentálne je tento problém do veľkej miery spojený s nedostatkom pracovných príležitostí a dlhodobou nezamestnanosťou.

„Takisto rizikom chudoby sú ohrozené aj skupiny, ktoré sú závislé od sociálnych dávok, ako dôchodcovia, ale máme takisto aj chudobu pracujúcich,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie štatistického úradu Ľudmila Ivančíková.

Miera rizika chudoby podľa ekonomickej aktivityZdroj: noviny.sk/ŠÚ SR

Ohrozenou skupinou sú aj rozvedené matky, teda neúplné domácnosti, ktoré tvorí rodič a najmenej jedno dieťa.

Miera rizika chudoby podľa pohlaviaZdroj: noviny.sk/ŠÚ SR

Výrazne sú ohrozené aj viacpočetné domácnosti, kde sú tri a viac závislých detí.

Miera rizika chudoby podľa typu domácnostiZdroj: noviny.sk/ŠÚ SR

Rozdiely v krajoch

Rozdiel je aj v jednotlivých regiónoch Slovenska. Najmenej sa chudoba týka Bratislavského kraja a najviac okrozený je Banskobystrický.

Miera rizika chudoby podľa krajov

Kraj Percento
Bratislavský kraj 7,8
Trnavský kraj 8,5
Trenčiansky kraj 8,9
Nitriansky kraj 13,2
Žilinský kraj 13,5
Banskobystrický kraj 17,1
Prešovský kraj 16,0
Košický kraj 13,7
Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Zdroj: ŠÚ SR

Výberové zisťovanie sa uskutočnilo v apríli až júni minulého roka formou terénneho zberu dát cez dotazníky v náhodne vybraných domácnostiach.

Do zisťovania bolo zapojených 6 tisíc domácností v 450 obciach. Výberové zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU SILC, ktoré podáva komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach, sa na Slovensku realizuje od roku 2005.

Ostatné krajiny

S rizikom chudoby sú z ostatných štátov Európskej únie na tom lepšie napríklad susedné Česko, Island, Holandsko, Nórsko, Fínsko či Dánsko.

Miera rizika krajín EÚZdroj: noviny.sk/ŠÚ SR

Vyššie je riziko napríklad v Maďarsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku i Poľsku. Najhoršie je na tom Grécko a Rumunsko.

Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O red

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices