Parlament žiada povinnú certifikáciu pre dovozcov zlata do Únie

Dovozcovia cínu, tantalu, volfrámu a zlata určeného na výrobu spotrebných tovarov by mali podliehať  únijnej certifikácii. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválil Európsky parlament pomerom hlasov 402 (za): 118 (proti): 171 (zdržalo sa hlasovania). Cieľom navrhovaných opatrení je zabezpečiť, aby títo importéri neprispievali ku konfliktom a porušovaniu ľudských práv v konfliktných oblastiach.

 Poslanci pomerom hlasov 400 (za): 285 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania) pozmenili návrh Komisie tak, aby sa povinnosť náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (teda zodpovedné správanie sa podnikateľských subjektov, ktoré nebude prispievať k predlžovaniu konfliktov), a s tým súvisiaca certifikácia vzťahovali na všetkých dovozcov Únie, ktorí získavajú nerasty a kovy v konfliktných oblastiach.

„Prijaté rozhodnutie otvoriť rokovania o tomto legislatívnom návrhu v rámci trialógu znamená, že môžeme nájsť východisko z dilemy medzi ekonomickými záujmami EÚ a snahou o zabránenie financovania vojen a násilia zo ziskov z ťažby kovov a minerálov zavedením certifikácie pôvodu týchto materiálov,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Na podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca, teda potenciálne 880.000 firiem, ktoré zo spracovaného cínu, tantalu, volfrámu a zlata vyrábajú spotrebný tovar, by sa mala vzťahovať povinnosť informovať o všetkých prijatých opatreniach na identifikáciu a riešenie rizík vo svojom dodávateľskom reťazci nerastov a kovov.

 Požiadavka povinnej certifikácie

 Nakoľko taviarne a rafinérie sú posledným bodom, v ktorom možno účinne overiť pôvod nerastu, poslanci sa rozhodli ísť nad rámec pôvodného návrhu Komisie, ktorý predpokladal ich samocertifikáciu. Parlament im na základe schválených pozmeňujúcich návrhov uložil povinnosť prejsť nezávislým auditom vykonávaným treťou stranou, ktorý by overil, či sa pridŕžajú postupov náležitej starostlivosti.

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

 Podpora malých podnikateľov

 Komisia by podľa poslancov mala poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom v súvislosti s certifikáciou finančnú pomoc prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky(COSME).

 Prísny monitoring a revízia nariadenia po dvoch rokoch

Parlament taktiež požaduje prísne monitorovanie systému a jeho účinnosti, ktorá by mala byť Komisiou preskúmaná dva roky po jeho zavedení a následne každé tri roky. Pôvodný návrh Komisie počítal s prvou revíziou po troch rokoch a neskôr pravidelne po šiestich rokoch.

 Územná pôsobnosť

 Nariadenie sa vzťahuje na všetky oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti, akými sú v súčasnosti napríklad Konžská demokratická republika a oblasť Veľkých jazier. Ide o regióny, ktoré sú v stave ozbrojeného konfliktu, v ktorých je všeobecne rozšírené násilie, zrútená občianska infraštruktúra, pretrvávajúca nestabilita po konflikte, slabá alebo neexistujúca správa a bezpečnosť, a ktoré sa vyznačujú rozsiahlym a systematickým porušovaním ľudských práv.

Poslanci pomerom hlasov 343 (za): 331 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania) rozhodli, že Parlament neukončí prvé čítanie, ale začne neformálne rokovania s členskými štátmi s cieľom dospieť k dohode na finálnom znení nových pravidiel.

O red

Odporúčame pozrieť

Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Denné dodávky plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli za prvú polovicu novembra …

Consent choices