Obranná politika EÚ je nedostatočná, zhodli sa europoslanci

Súčasná bezprecedentná miera nestability na hraniciach EÚ si vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty na seba okamžite prevzali väčšiu mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a obranu, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali členské štáty na efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, posilnenie súdržnosti medzi externými a internými bezpečnostnými nástrojmi a dôslednejšie zdieľanie zdrojov.

Navrhované opatrenia by mali pomôcť zefektívniť boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, posilniť kybernetickú obranu a vysporiadať sa s migráciou. „Posledný vývoj v Európe ukazuje, že musíme dbať na našu bezpečnosť. Nie je nutné nahrádzať kolektívnu bezpečnosť pod hlavičkou NATO, ale je potrebné prehĺbiť a zefektívniť existujúcu spoluprácu medzi jednotlivými štátmi a to najmä v oblasti obrany  a bezpečnosti,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Argumenty v prospech silnejšej stratégie, ktorá by dokázala účinne reagovať na nové bezpečnostné výzvy, zhrnuli poslanci vo výročnom uznesení o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, ktorého autorom je poslanec Arnaud Danjean (EPP, FR). Plénum text uznesenia schválilo pomerom hlasov 361 (za): 236 (proti): 54 (zdržalo sa hlasovania).

Parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že napriek prísľubom lídrov členských štátov na samite Európskej rady z decembra 2013 nebol dosiahnutý žiaden praktický pokrok v otázke vybavenia Únie potrebnými zdrojmi, operačnými a priemyselnými prostriedkami a kapacitami. Tie pritom EÚ podľa poslancov nevyhnutne potrebuje, aby mohla rozhodujúcim spôsobom prispievať k prevencii a riešeniu medzinárodných kríz a presadzovať vlastnú strategickú autonómiu a strategické záujmy.

Odkaz pred júnovým samitom: Potreba oživenia bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ

Zasadnutie Európskej rady v dňoch 25. a 26. júna, na ktorom sa budú lídri členských štátov zaoberať otázkami obrany a bezpečnosti, by podľa poslancov malo priniesť jasné a konkrétne oživenie rozvoja spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) EÚ. Parlament v tejto súvislosti vyzval vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogherini, aby sa postavila na čelo tohto úsilia..

Civilné a vojenské misie EÚ by mali byť účinnými nástrojmi v rámci celkovej akčnej stratégie, a to najmä v susedstve EÚ, zdôraznili poslanci dodávajúc, že Únia musí byť schopná zasahovať v celom spektre krízového riadenia. Parlament tiež vyzval na prijatie koherentnej stratégie EÚ na obranu dôležitej infraštruktúry proti kybernetickým útokom.

Viac..  Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

Náležité financovanie SBOP

V samostatnom uznesení, ktorého autormi sú poslanci Eduard Kukan (EPP, SK) a Indrek Tarand (Zelení/EFA, ET), Parlament zdôraznil, že financovanie civilných misií a vojenských operácií EÚ sa musí prispôsobiť novým potrebám. Poslanci vyzvali členské štáty na vyššiu efektivitu vynakladania zdrojov, prehĺbenie vzájomnej solidarity a zosúladenie slov a činov v súvislosti s revíziou mechanizmu, prostredníctvom ktorého sa financujú spoločné náklady súvisiace s vojenskými operáciami EÚ (takzvaný mechanizmus Athena).

„Bezpečnostná situácia v Európe, a najmä na jej hraniciach, je veľmi vážna. Pokiaľ chceme mať skutočne zmysluplnú bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ, musíme sa začať vážne zaoberať jej jasnou víziou a zlepšením koordinácie našich civilných a vojenských misií. Rovnako musíme otvoriť otázku flexibilnejších finančných procedúr a zlepšiť nastavenie štruktúr zodpovedných za vysielania a operovanie našich misií,“ uviedol poslanec Kukan.

„Moja správa požaduje náležité financovanie SBOP. Nežiadam navýšenie financií,  ale  vyššiu efektivitu ich vynakladania, väčšiu transparentnosť v ich využívaní a solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj zlepšenie ich vzájomnej spolupráce. Stačí, pokiaľ by boli členské štáty schopné za istých okolností lepšie využívať spoločne svoje obranne mechanizmy,“ dodal.

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 347 (za): 248 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania).

Na pravidlách založený obranný trh EÚ

Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu a členské štáty na prehĺbenie úsilia zameraného na vytvorenie skutočného únijného trhu v oblasti obrany. V uznesení, ktorého autorkou je poslankyňa Ana Gomes (S&D, PT), Parlament zdôraznil, že efektívny jednotný trh založený na spoločných pravidlách má zásadný význam pre rozvoj konkurencieschopnej európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB), ktorá by dodala potrebné bezpečnostné kapacity pre EÚ a jej občanov.

Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 386 (za): 175 (proti): 84 (zdržalo sa hlasovania).

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices