Deväť z desiatich Európanov si želá, aby EÚ naďalej poskytovala humanitárnu pomoc

EÚ ako celok – Európska Komisia spolu s členskými štátmi, je najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete.

Európska komisia poskytuje pomoc na záchranu životov po celom svete. Partnermi pri poskytovaní tejto pomoci sú agentúry OSN, MVO a medzinárodné organizácie ako Červený kríž.

Osobitný prieskum Eurobarometer o humanitárnej pomoci (434) sa uskutočnil v 28 členských štátoch EÚ v období od 21. do 30. marca 2015. Na otázky o vnímaní humanitárnej pomoci Európskej komisie osobne odpovedalo 28 082 respondentov.

Verejná podpora financovania humanitárnej pomoci EÚ napriek hospodárskej kríze vzrástla. Deväť z desiatich občanov (90 %) verí, že je dôležité, aby EÚ pokračovala vo financovaní humanitárnej pomoci, čo predstavuje nárast o dva percentuálne body od posledného prieskumu uskutočneného v roku 2012. Takmer rovnaký počet (85 %) podporuje financovanie humanitárnej pomoci napriek hospodárskej kríze v Európe.

Toto sú niektoré z hlavných výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometer o humanitárnej pomoci.

Solidarita Európanov dáva nádej stovkám miliónov ľudí na celom svete, ktorí potrebujú pomoc, aby dokázali prežiť uprostred konfliktov, vysídľovania alebo prírodných katastrof. Som hrdý na to, že naši občania vyjadrili silnú podporu humanitárnej práci Európy: poháňa našu Úniu, aby neustále vystupovala ako sila dobra v tomto čoraz zložitejšom svete, vyhlásil Christos Stylianides, komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Povedomie občanov EÚ o aktivitách Európskej únie v oblasti humanitárnej pomoci rastie. Z prieskumu vyplýva, že 76 % z nich má všeobecné znalosti o práci EÚ v tejto oblasti (v porovnaní so 68 % v roku 2012). Povedomie občanov je výrazné, aj pokiaľ ide o konkrétne akcie EÚ v reakcii na veľké krízy, ako je napríklad epidémia eboly v západnej Afrike.

Európania ako zdroj informácií o humanitárnej pomoci uprednostňujú internet pred televíziou a tlačou.

Veľká väčšina respondentov (84 %) podporuje aj iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ, ktorej poslaním je vysielať do celého sveta dobrovoľníkov vykonávajúcich humanitárnu pomoc. Nasadzovanie prvých dobrovoľníkov pomoci EÚ v rámci série pilotných projektov funguje už vyše roka.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

zvierata, kura, nosnice

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život …

Consent choices