Spotreba tabaku klesla, ale 26 % obyvateľov stále fajčí

 Fajčenie je najčastejšou príčinou smrti v Európe, ktorej sa dá predísť, a každoročne si vyžiada približne 700 000 úmrtí. EÚ má komplexnú stratégiu na reguláciu tabaku, ktorá zahŕňa právne predpisy týkajúce sa reklamy a sponzorstva v prípade tabaku a tabakových výrobkov, podporu pre členské štáty a zvyšovanie povedomia, ako napr. súčasná kampaň Európskej komisie Exfajčiari sú nezastaviteľní.

Dňa 3. apríla 2014 prijala EÚ smernicu o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ), ktorá obsahuje pravidlá týkajúce sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a ktorá sa v členských štátoch začne uplatňovať od mája 2016. Medzi výrobky, na ktoré sa vzťahuje, patria cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, fajkový tabak, cigary, cigarky, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky na fajčenie.

Niektoré prvky smernice predstavujú zákaz charakteristických príchutí, zavedenie kombinovaných (obrázkových a textových) zdravotných výstrah, ktoré pokrývajú 65 % prednej a zadnej strany obalov cigaretových škatuliek a obalov tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, zákaz všetkých propagačných a zavádzajúcich prvkov na tabakových výrobkoch, ako aj celoeurópsky systém sledovania a kontroly s cieľom bojovať proti nedovolenému obchodu s tabakovými výrobkami.

Pred Svetovým dňom bez tabaku, ktorý je v nedeľu 31. mája, Komisia uverejňuje výsledky prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov k tabaku. Prieskum odhalil klesajúci trend spotreby tabaku v celej Európe. Celkové zníženie je v porovnaní s rokom 2012 o 2 percentuálne body (26 % oproti 28 %). Veková kategória, ktorá zaznamenala najväčší pokles (o 4 percentuálne body), bola kategória mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov (25 % oproti 29 %). Stále existujú významné rozdiely v spotrebe tabaku s najnižšími mierami vo Švédsku (11 %) a Fínsku (19 %) a najvyššími v Grécku (38 %) a Bulharsku (35 %). Pokiaľ ide o snahu prestať s fajčením, väčšina fajčiarov sa pokúšala prestať (59 %), pričom 19 % to skúšalo za posledných 12 mesiacov. Elektronické cigarety vyskúšalo 12 % Európanov v porovnaní so 7 % v roku 2012. 67 % uviedlo, že ich vyskúšali s cieľom fajčenie obmedziť alebo s ním prestať. Avšak iba 14 % používateľov elektronických cigariet dokázalo prestať fajčiť, čo naznačuje, že tento typ cigariet sa na tento účel veľmi nehodí.

Vytenis Andriukaitis, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, zdôraznil skutočnosť, že priemerný vek, kedy Európania začínajú fajčiť, ostáva na nezmenenej úrovni 17,6 rokov. Komisár Andriukaitis uviedol: „Čísla ukazujú, že sme boj s fajčením ešte nevyhrali, najmä v prípade mladých ľudí. Je neprijateľné, aby európskych tínedžrov fajčenie aj naďalej priťahovalo. Hlavným cieľom smernice o tabakových výrobkoch je zabezpečiť, aby tieto nebezpečné výrobky mladých ľudí neprimerane nelákali. Preto zakazuje príchute, ktoré maskujú trpkú chuť tabaku, ako aj balenia s tenkými cigaretami a balenia s menej ako 20 cigaretami, a predpisuje obrazové a textové zdravotné výstrahy pokrývajúce 65 % obalu.“

 Elektronické cigarety

Viac..  Miriam Lexmann: Ľudia pracujúci z domu musia mať právo „odpojiť“ sa

Eurobarometer odhaľuje niekoľko zaujímavých údajov o elektronických cigaretách, ktoré predstavujú pomerne nový výrobok. Zatiaľ čo 12 % Európanov skúsilo elektronické cigarety, v súčasnosti ich používajú 2 %. Tieto čísla sa od roku 2012 výrazne zvýšili (vtedy ich vyskúšalo 7 % a ostalo používať 1 %). Mladší Európania sú viac náchylnejší ich vyskúšať (13 % ľudí vo veku 15 – 24 rokov v porovnaní s 3 % ľudí vo veku nad 55 rokov). Aj keď Európania s najväčšou pravdepodobnosťou začnú používať elektronické cigarety vtedy, keď chcú obmedziť fajčenie alebo s ním úplne prestať (67 %), len 21 % fajčiarov dokázalo fajčenie pomocou týchto výrobkov obmedziť, a iba 14 % bolo schopných s ním prestať.

Vystavenie tabakovému dymu

Vystavenie tabakovému dymu v baroch a reštauráciách naďalej klesá. Iba 12 % respondentov uviedlo, že boli v minulom roku vystavení tabakovému dymu v stravovacích zariadeniach (pokles zo 14 % v roku 2012) a v pohostinských zariadeniach to bolo 25 % (pokles z 28 % v roku 2012). Okrem toho počet pracovníkov v Európe, ktorí sú zriedka vystavení dymu vo vnútorných priestoroch na pracoviskách alebo mu nie sú vôbec vystavení, predstavuje 73 %.

Postoj verejnosti

Väčšina Európanov je za prísne politické opatrenia súvisiace s tabakom a elektronickými cigaretami. Napríklad 70 % uprednostňuje zlepšiť vysledovateľnosť tabakových výrobkov s cieľom znížiť nedovolený obchod (čo je téma tohtoročného Svetového dňa bez tabaku), aj keby to výrobky zdražilo. Pokiaľ ide o vnímanie škodlivosti, verejnosť považuje obsah dechtu či nikotínu za najškodlivejší (32 %), za ktorým nasledujú prídavné látky (12 %). Pokiaľ ide o elektronické cigarety, percentuálny podiel respondentov, ktorí ich považujú za škodlivé, vzrástol za dva roky z 27 % na 52 %.

Reklama

Štyria z 10 respondentov videli propagáciu alebo reklamu tabaku v posledných 12 mesiacoch, najmä na predajných miestach (39 %) a reklamných pútačoch alebo plagátoch na verejných priestranstvách (30 %).

Metodológia Eurobarometra

Prieskum Eurobarometera „Postoje Európanov k tabaku“ uskutočnila spoločnosť TNS Opinion & social network vo všetkých 28 členských štátoch od 29. novembra do 8. decembra 2014. Prebiehal formou osobných rozhovorov s takmer 28 000 respondentmi z rôznych sociálnych a demografických skupín.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Alkohol

Verejná konzultácia o zdaňovaní cezhraničných nákupov alkoholu a tabaku v EÚ

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o zdaňovaní cezhraničných nákupov alkoholu a tabaku v EÚ. Podľa súčasných pravidiel sa …

Consent choices