consumer week
PHOTO: IŠ.

Ivan Štefanec: Ochrana spotrebiteľa rastie s rozvojom internetových obchodov

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (Európska ľudová strana) a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa v Bruseli zúčastnil slávnostného podujatia pri príležitosti desiateho výročia existencie Európskeho spotrebiteľského centra. Na organizáciu sa môže obrátiť každý občan Európskej únie, Nórska a Islandu, ktorý sa stretol s problémami pri reklamácií tovarov, či služieb nakúpených v niektorej z členských krajín. Venuje sa tiež osvete a informovaní o právach spotrebiteľa.

Za dobu svojho pôsobenia sa na riešilo centrum viac ako 300 000 sťažností od a ich stránky navštívilo takmer 3,5 milióna ľudí. Slovenská pobočka centra prijala v minulom roku spolu 205 podnetov z ktorých bolo 84 vyriešených kladne. Zároveň poskytla 400 informácií týkajúcich sa národnej legislatívy a legislatívy EÚ a zorganizovala 37 školení z ktorých veľká časť prebehla na stredných školách.

„Európsky vnútorný trh sa vyznačuje vysokým stupňom ochrany práv spotrebiteľov a našim cieľom je, aby sa táto ochrana ešte viac zvyšovala a skvalitňovala. Európske spotrebiteľské centrá v tom hrajú  nezastupiteľnú úlohu. Ako sa vyvíjajú technológie, mení sa aj povaha prípadov, pred ktorými stojíme. V súčasnosti napríklad výrazne narastá počet podnetov týkajúcich sa obchodovania na internete. Európsky parlament a Komisia nesmú zaspať dobu a musia na tento trend účinne reagovať tak, aby zamedzili pôsobeniu rôznych podvodníkov. Komplexným riešením je zavedenie Jednotného digitálneho trhu, ktorý zabezpečí väčšiu zodpovednosť predávajúceho voči spotrebiteľovi. “ zdôraznil slovenský europoslanec Štefanec.

Viac..  Miriam Lexmann: Bez príslušného certifikátu už nebudú môcť výrobcovia označovať výrobky ako EKO

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

V africkej Angole prebehlo prvé stretnutie EÚ-Afrika na parlamentnej úrovni. Medzi zástupcami Európskej únie nechýbal …

Consent choices