EÚ zvyšuje investičnú a obchodnú spoluprácu s Latinskou Amerikou a Karibikom

Na obchodnom samite na tému „Európa, Latinská Amerika a Karibik: Podporovanie inkluzívneho a udržateľného rastu prostredníctvom posilnenia úlohy malých a stredných podnikov“ sa stretáva 500 účastníkov na vysokej úrovni z podnikateľského prostredia, finančných inštitúcií a politiky z celej EÚ a členských štátov CELAC.

Závery obchodného samitu budú predložené ako formálne odporúčanie samitu hláv štátov a predsedov vlád EÚ – CELAC. Ide o piaty obchodný samit medzi oboma regiónmi, pričom predchádzajúce samity sa konali vo Viedni (v roku 2006), Lime (v roku 2008), Madride (v roku 2010) a v Santiagu de Chile (v roku 2013).

Európska komisia dnes oznámila novú podporu vo výške 118 miliónov EUR pre Latinskú Ameriku a Karibik s cieľom zvýšiť investície EÚ a obchodnú spoluprácu v regióne.

Oznámenie bolo uverejnené na obchodnom samite Európskej únie (EÚ) a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).

Komisár Mimica, zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, uviedol: Dnešné podujatie je príležitosťou pre podnikateľskú sféru z oboch strán Atlantiku stretnúť sa, vymeniť si názory a posilniť vzájomné vzťahy. Nové, dnes podpísané programy pomôžu posilniť inkluzívny rast európskych a latinskoamerických spoločností.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, povedala: „Podniky vytvárajú pracovné miesta a podporujú hospodársky rast, ktorý tak potrebujeme na oboch stranách Atlantiku. Malé a stredné podniky môžu mať z internacionalizácie veľký úžitok. Toto podujatie pomôže budovať a posilňovať partnerstvá a rozširovať hodnotové reťazce spájajúce naše kontinenty.“

Prostredníctvom nástrojov kombinovaného financovania (čiže finančných mechanizmov kombinujúcich granty s úvermi) sa zrealizuje niekoľko dnes oznámených nových programov. Tieto programy podporujú dodatočné investície a kľúčovú infraštruktúru v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia a takisto prispievajú k rozvoju sociálneho a súkromného sektora v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku.

Viac..  Čína nalieha na EÚ, aby zrušila sankcie voči čínskym firmám spojených s Ruskom

Medzi príklady týchto projektov oznámených v rámci dnešného podujatia patria:

  • Investičný grant vo výške 15 miliónov EUR pre nástroj na geotermálny rozvoj Latinskej Ameriky, ktorý sa zameriava na vývoj geotermálnej energie v Latinskej Amerike.
  • Príspevok pre energetický projekt východného Karibiku (grant EÚ vo výške 4,25 milióna EUR). Tento projekt poskytuje technickú pomoc a investuje do energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie.
  • Piata fáza programu AL-Invest (s celkovým financovaním vo výške 26 miliónov EUR), ktorý uľahčuje prístup na medzinárodné trhy latinskoamerickým malým a stredným podnikom (MSP).

Európska únia takisto spúšťa sieť program siete Európskej únie a Latinskej Ameriky v oblasti inovácií a služieb pre podniky (ELAN). Jeho cieľom je podporovať rozvoj podnikateľskej činnosti EÚ v krajinách Latinskej Ameriky a podnikateľské príležitosti založené na technológiách medzi spoločnosťami EÚ a Latinskej Ameriky, s celkovým rozpočtom 11 miliónov EUR. Program sa zavádza v Argentíne, Brazílii, Čile, Kolumbii, Peru, Mexiku a Kostarike.

V rámci obchodného samitu bola takisto podpísaná nová dohoda medzi Európskou komisiou a Medziamerickou rozvojovou bankou (IDB), ktorú zastupoval jej predseda Luis Alberto Moreno; cieľom dohody je podporovať úzku spoluprácu medzi týmito poprednými darcovskými organizáciami.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Slovensko sa stalo členom Nadácie Európska únia – Latinská Amerika a Karibik

Slovenská republika 18. mája 2023 dokončila proces ratifikácie a stala sa tak plnohodnotným členom medzinárodnej …

Consent choices