Flašíková Beňová 2
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2015.

Flašíková Beňová: Súčasné úvahy o podobe TTIP nahrávajú globálnym hráčom a ohrozujú malé a stredné podniky

Kľúčovou témou dnešného rokovania Európskeho parlamentu (EP) je rozprava a následné schvaľovanie správy o odporúčaniach Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Obsahuje v sebe návrhy a priority definované v rámci jednotlivých parlamentných výborov, ktoré majú pomôcť k zvýšeniu jej akceptácie či už zo strany verejnosti, ale aj samotných európskych zákonodarcov.

Rokovania o TTIP trvajú už takmer dva roky a kritické hlasy k tejto dohode v rámci európskej verejnosti vôbec neutíchajú. „Bohužiaľ je to skôr naopak, pričom sa objavujú stále nové obavy a znepokojenia. Vypracovanie týchto odporúčaní je preto dôležité. V prípade, že si ich Komisia osvojí, pôjde o príspevok parlamentu k tomu, aby mohli byť v potrebnej miere vysvetlené a odstránené,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Z momentálne dostupných informácií podľa nej vyplýva, že obhajoba európskych štandardov týkajúcich sa napríklad obmedzení pre pestovanie geneticky modifikovaných potravín, práv pracujúcich či primeranej ochrany spotrebiteľa, je pri koncipovaní tejto dohody viac ako náročná. „Ide pritom o oblasti kde v žiadnom prípade nesmieme ustupovať. Existujú tiež odôvodnené obavy ohľadom výhodnosti TTIP pre malé a stredné podniky v Európskej únii,“ priblížila europoslankyňa.

Sú totiž kľúčovým katalyzátorom hospodárskeho rastu a inovácií v EÚ. Dohoda uľahčujúca prístup amerických spoločností na európsky trh im bohužiaľ môže v súčasnom konkurenčnom prostredí priťažiť. „Terajšie úvahy o TTIP nahrávajú najmä veľkým globálnym hráčom, ktorí sa ju snažia zneužívať ako istý marketingový produkt a ukrojiť si tak ešte väčší kus koláča,“ poznamenala poslankyňa. Zmýšľanie, ako aj nastavenie príslušných podporných mechanizmov však podľa nej musí byť také, aby z účasti na transatlantickom obchode najviac profitovali nie oni, ale hlavne malé a stredné podniky. „To je mimoriadne náročná úloha.  Rovnako tu treba zdôrazniť, že na uzavretie takejto dohody je potrebné aj obnovenie vzájomnej dôvery medzi EÚ a USA. Tá je najmä po nevysvetlených škandáloch s hromadným odpočúvaním stále do značnej miery narušená,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

O ram

Odporúčame pozrieť

Ako oživiť poškodenú ekonomiku? Názory europoslancov pred kľúčovým summitom lídrov EÚ

  Monika Beňová (S/D): Členské štáty Európskej únie potrebujú v boji s pandémiou koronavírusu postupovať …

Consent choices