Beňová
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union 2015.

Flašíková Beňová: V dosahovaní cieľov rodovej rovnosti sme ledva na pol ceste

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa budú hneď na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať dôležitou stratégiou Európskej únie (EÚ) týkajúcej sa rovnosti medzi ženami a mužmi pre obdobie po roku 2015. Súčasťou správy k tejto stratégii je bohužiaľ aj staré známe konštatovanie, že pokrok v danej oblasti je napriek existencii veľkého množstva iniciatív stále veľmi pomalý.

Rok 2015 mal byť pritom z hľadiska problematiky rodovej rovnosti a hodnotenia napĺňania jej cieľov prelomový. „Už uskutočnené štúdie a dostupné dáta však ukazujú, že sa tu nachádzame ledva na pol ceste, pričom v niektorých oblastiach sa pokrok doslova vlečie,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Týka sa to podľa nej napríklad obmedzovania násilia páchanom na ženách, ale aj vyrovnávania rozdielov z pohľadu ich postavenia na trhu práce. „Podiel európskych žien, ktoré majú osobnú skúsenosť s fyzickým či sexuálnym násilím je alarmujúci. Z hľadiska prevencie a boja proti tejto odpornej forme násilia je potrebný koordinovaný, spoločný a jednoznačný postup v rámci celej EÚ. Ten napriek opakovaným výzvam stále prakticky nevidno,“ uviedla europoslankyňa.

V prípade zamestnávania a odmeňovania platí, že ak v posledných rokoch došlo k naozaj nepatrnému zmenšeniu existujúcich rozdielov medzi oboma pohlaviami, tak to nebolo spôsobené cieleným zlepšovaním odmeňovania žien. „Ak k niečomu takému naozaj prišlo, dôvodom bolo len celkové zhoršenie podmienok na trhu práce pre všetkých, spôsobené krízou. Nevidno tu žiaden efekt pozitívnych opatrení smerom k ženám,“ vysvetľuje poslankyňa a zároveň pripomína ich len 5 percentný podiel na riadiacich pozíciách v spoločnostiach v rámci EÚ. „To je úplne na smiech a vôbec to nezodpovedá ich zastúpeniu v rámci spoločnosti. Európska komisia by sa v prípade podmienok a postavenia žien na trhu práce mala uberať smerom pevne stanovených cieľov s jasnými sankciami v prípade ich nedodržania. Inak sa ešte dlho nikam nepohneme,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Maďarské predsedníctvo v EÚ sa zameria na konkurencieschopnosť i bezpečnosť

O ram

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Pravidlo za rovnakú prácu rovnaká pláca musí byť nosnou myšlienkou novej legislatívy

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Rozdiel …

Consent choices