záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO © European Union 2015

Anna Záborská: Popretie práva detí na poznanie svojich rodičov je škandalózne

Uplynulý týždeň prešla v Európskom parlamente pomerne kontroverzná Stratégia rodovej rovnosti (Stratégia rovnosti medzi mužmi a ženami po roku 2015). Tvorí základ akčného plánu, ktorý by mala vypracovať Európska komisia. Autorkou správy je nemecká poslankyňa Maria Noichl. Čo si o tejto správe myslí a ako hlasovala europoslankyňa Anna Záborská, sa dozviete v našom rozhovore.

Aký je váš názor na prijatú stratégiu?

O tejto správe sa diskutovalo niekoľko mesiacov. Obsahuje veľa bodov, ktoré hovoria o nerovnakom zaobchádzaní so ženami a s mužmi, či už ide o otázky zamestnanosti, páchania násilia, prístupu žien k rozhodujúcim funkciám, obchodovania so ženami alebo kvót. Všetky politické skupiny vo všeobecnosti s týmito bodmi súhlasili. Ja osobne tiež nemám nejaké zásadné výhrady, možno iba v oblasti kvót, ale to je vec názoru.

Prečo práve v oblasti kvót?

Spravodajkyňa, ktorá túto správu vypracovala, v nej žiada, aby boli volebné listiny tvorené tak, že 50% budú tvoriť muži a druhých 50% ženy a zoznam bude striedavo obsahovať ženské a mužské mená. S týmto nesúhlasím, ani principiálne nesúhlasím s otázkou kvót, pretože si myslím, že to je diskriminácia, aj keď v tomto prípade pozitívna, voči jednému alebo druhému pohlaviu. Zásadným kritériom by mala byť odbornosť. Pripúšťam, že ženy majú k niektorým rozhodujúcim funkciám oveľa ťažší prístup ako muži, ale riešením nie sú kvóty, skôr zmena myslenia ľudí.

Dozvedeli sme sa, že diskusia prebehla pomerne búrlivo. Čo bolo dôvodom?

Táto správa, ako už aj viaceré predtým, zasiahla do právomoci národných štátov. Tieto správy jednoznačne porušili doteraz platné zmluvy a tak isto je to aj s touto súčasnou správou.

Akým spôsobom správa porušuje tieto právomoci?

Žiadna medzinárodná legislatíva, zmluva či charta nehovorí o osobitných sexuálnych a reprodukčných právach ako o základných ľudských právach. Spomínaná správa ich však takto definuje – hovorí o európskom práve na plánovanie rodičovstva a o prístupe k službám spojeným s plánovaním rodičovstva. Tieto služby zahŕňajú aj bezpečný a legálny potrat. Toto je jednoznačné zasahovanie do kompetencie národného štátu, pretože otázky týkajúce sa ochrany života aj otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti sú jeho právomocou.

Viac..  Jozef Mihál: Novela o energetickej hospodárnosti budov bude mať veľký význam aj pre Slovákov

Vyskytli sa tu nejaké ďalšie kontroverzné témy?

Správa tiež vyzýva, aby bola podporovaná liečba neplodnosti. Je to nebezpečný paragraf, lebo otvára dvere k darovaniu vajíčok, k asistovanej reprodukcii alebo k náhradnému materstvu. Za najškandalóznejšie považujem to, že práve v tomto paragrafe sa hovorí, aby bolo zachované právo detí poznať svojich rodičov. O tejto poslednej časti sa hlasovalo osobitne a Parlament bohužiaľ toto právo poprel. Ďalšia vec, kde sa zasahuje do kompetencie národných štátov, je otázka zloženia a definície rodiny, kde nepriamo hovorí o uznaní rodičovstva rovnakého pohlavia. Toto sú najzásadnejšie body, o ktorých sa rokovalo a kvôli ktorým sa Parlament rozdelil na dva tábory (pre a proti), aj keď správa zhruba z polovice prešla.

Vy ste hlasovali proti správe. Prečo ste sa rozhodli práve takto?

Ako som povedala, je tu veľa bodov, s ktorými súhlasím, mrzí ma ale ideologické zafarbenie a zasahovanie do právomocí členských štátov. To sú dôvody, ktoré mi za správu nedovolili zahlasovať.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská.

O tib

Odporúčame pozrieť

Zaborska

Buďte s nami pri eurovoľbách, staňte sa členom okrskovej komisie za Kresťanskú úniu

Už 8. júna 2024 nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Ak máte záujem o členstvo v okrskovej komisii za …

Consent choices