EURES: Vyrieši nezamestnanosť vyššia pracovná mobilita?

V Európe je síce v súčasnosti veľa nezamestnaných, no na druhej strate existuje veľa voľných pracovných miest. V čom je teda háčik? Voľné pracovné miesta sa totiž nie vždy vyskytnú tam, kde žije osoba, ktorá hľadá prácu. Odpoveďou by mohol byť pracovný portá EURES. Ten je aj témou návrhu nariadenia, o ktorom dnes hlasuje výbor pre zamestnanosť.

Podľa OECD je pracovná mobilita v Európe v porovnaní s inými kontinentmi relatívne nízka. Zatiaľ čo v EÚ27 v roku 2012 predstavovala 0,29%, v Austrálii to bolo 1,5% a v USA 2,4%. V inom štáte Únie je ekonomicky aktívnych len 7 a pol z 241 miliónov pracovníkov, čo predstavuje približne 3,1% pracovnej sily.

Prečo je tomu tak? Zatiaľ čo v USA alebo Austrálii sa hovorí len jedným alebo dvoma jazykmi, v Európe ich máme oveľa viac. Ich neznalosť teda značne prispieva k našej nízkej pracovnej mobilite.

Navrhované nariadenie má za cieľ čo najviac vylepšiť sieť EURES tak, aby sa stala čo najväčším priestorom pre zverejňovanie pracovných ponúk a životopisov. Zlepšiť by sa malo aj zladenie ponúk a profilov uchádzačov. Členské štáty by si medzi sebou mali efektívnejšie vymieňať informácie o nedostatku alebo nadbytku pracovnej sily a portál by mal začať ponúkať i stáže a učňovskú prax.

Viac..  Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s ďalším poklesom cien nehnuteľností

Sieť európskych služieb zamestnanosti EURES bola založená v roku 1993. Koordinuje ju Európska komisia s cieľom zjednodušiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (vrátane Švajčiarska). Predstavuje platformu, kde môžu ľudia získať informácie o voľných pracovných miestach, ktoré zverejnili firmy v celej Európe.

„Úspech siete EURES bude závisieť na tom, do akej miery ju prepojíme s verejnými i súkromnými službami zamestnanosti v členských krajinách ako i na cielenej a celoplošnej komunikácii Komisie i štátov na zvýšenie povedomia všeobecnej verejnosti o tejto sieti. Osobitnú zodpovednosť na tom budú mať členské štáty,“ tvrdí Heinz K. Becker (EĽS, Rakúsko) , ktorý dohliadal na vypracovanie správy k návrhu nariadenia.

Politika zamestnanosti a trhu práce ako aj všetky podporné opatrenia zostávajú v kompetencii členských krajín.

O ram

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v auguste klesla

Miera nezamestnanosti v eurozóne v auguste 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto záznamov. …

Consent choices