Slovensko má úspešných Mladých digitálnych Európanov

K populárnej súťaži Mladý Európan tento rok pribudol nový formát  – Mladý digitálny Európan. Do prvého ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl sa zapojilo 1 854 chlapcov a dievčat zo 130 slovenských škôl. Víťazi si svoje ocenenia prevzali 23. júna 2015 v Európskom informačnom centre v Bratislave.

 „Zúčastnení študenti si zmerali svoje sily v znalostiach o EÚ, pritom použili moderné digitálne technológie,“ priblížil nový formát súťaže vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek a vyjadril spokojnosť s výsledkami: „Teší ma, že až 400 mladých ľudí dosiahlo so svojimi odpoveďami úspešnosť viac ako 75 %. To je pre nás pozitívny signál.“

Celkové výsledky súťaže boli veľmi dobré. Až 1 474 študentov (teda 79,5 %) dosiahlo v testoch skóre lepšie ako 50 %.

Žiaci v teste odpovedali na tridsať vedomostných otázok. V rámci súťaže dostali aj možnosť vyjadriť svoj názor na budúcnosť Európy. V oblasti zavedenia spoločnej meny uviedlo  41,9 % žiakov názor, že čím viac štátov zavedie euro ako svoju menu, tým bude Európa jednotnejšia. Až 80 % slovenských študentov si myslí, že EÚ by mala aktívne vytvárať nové pracovné miesta, a to s podporou cezhraničných projektov v oblasti infraštruktúry.

V kategórii najlepšia škola sa na prvom mieste umiestnila Obchodná akadémia z Prievidze. Šesť študentov z tejto školy spolu so svojím pedagógom pocestuje za odmenu na informačno-študijnú návštevu Bruselu a inštitúcií EÚ. Na ostatných víťazov čakajú hodnotné ceny v podobe tabletov či USB kľúčov.

Viac..  Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

 Záštitu nad súťažou tento rok prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti. Súťaž Mladý digitálny Európan sa uskutočnila prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test, ktorý implementuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie.

O ram

Odporúčame pozrieť

komisia

Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Európska komisia prijala zmenu usmernení o regionálnej štátnej pomoci (ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“), aby členským štátom umožnila …

Consent choices