štrasburg
PHOTO: redakcia/red.

Prehľad: Od zajtra zasadá europarlament v Štrasburgu, riešiť budú aj Grécko a migrantov

Migrácia, bezpečnosť a Grécko: Rozprava o záveroch Európskej rady

Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o výsledkoch samitu lídrov EÚ z 25. – 26. júna. Témami zasadnutia Európskej rady bola migrácia, bezpečnosť, jednotný digitálny trh a Grécko.

Výmena na čele Rady EÚ: Luxembursko strieda Lotyšsko

Poslanci budú v stredu ráno diskutovať o prioritách luxemburského predsedníctva s premiérom krajiny Xavierom Bettelom. Výsledky odchádzajúceho lotyšského predsedníctva plénum zhodnotí v prítomnosti premiérky Laimdoty Straujumy a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v utorok ráno.

TTIP: Hlasovanie o odporúčaniach pre negociačný tím EÚ

Parlament sa v rámci júlového plenárneho zasadnutia vráti k odporúčaniam pre vyjednávačov Komisie k rokovaniam s USA o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), ktoré boli počas júnovej schôdze zaslané výboru pre medzinárodný obchod na posúdenie. Utorkovej rozprave bude dominovať otázka urovnávania sporov medzi investormi a štátmi (ISDS). Časť poslancov žiada, aby ustanovenia o využití súkromného rozhodcovského konania na riešenie týchto sporov neboli súčasťou finálnej dohody.

Autorské práva: Očakávania poslancov od budúceho legislatívneho návrhu

Parlament bude vo štvrtok diskutovať a hlasovať o možnom smerovaní reformy autorských práv v EÚ, ktorej cieľom je prispôsobiť pravidlá digitálnemu veku a nastaviť ich tak, aby ochránili európsku kultúrnu rozmanitosť a zároveň ju vo väčšej miera sprístupnili občanom. Poslanci sa okrem iného zamerajú na právo zverejňovať fotografie budov a potrebu zlepšiť cezhraničný prístup občanov k internetovému obsahu, podporujúc pritom tvorivosť a spravodlivé odmeňovanie pre autorov a tvorcov.

Efektívnejšie využívanie zdrojov: Parlament bude požadovať systémovú zmenu hospodárstva

Záväzné ciele znižovania odpadu, revízia predpisov v oblasti ekodizajnu a opatrenia, ktoré by oddelili rast od využívania prírodných zdrojov patria medzi kľúčové požiadavky nelegislatívneho uznesenia, o ktorého znení bude Parlament hlasovať v stredu. Predložený vyzýva Európsku komisiu, aby predstavila návrh novej legislatívy do konca tohto roka.

Hlasovanie o navýšení prostriedkov na riešenie situácie utečencov o 69,6 milióna eur

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu Komisie, ktorý predpokladá navýšeniu tohtoročného rozpočtu troch agentúr EÚ zaoberajúcich sa riadením migračných tokov, ako aj ďalších prostriedkov na opatrenia v oblasti migrácie, o 69,6 milióna eur. Vyčlenenie dodatočných prostriedkov žiadali poslanci ihneď po aprílových tragédiách v Stredomorí, ktoré si vyžiadali životy približne 1.200 migrantov.

Silnejší hlas akcionárov pri rozhodnutiach o platoch riaditeľov a nové pravidlá zverejňovania daní z príjmov právnických osôb

Parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o návrhu smernice, ktorá by umožnila akcionárom kótovaných spoločností aspoň raz za tri roky hlasovať o firemnej politike odmeňovania ich riaditeľov. Navrhovaný text zároveň ukladá väčším podnikom a subjektom verejného záujmu, napríklad kótovaným spoločnostiam a poisťovniam, povinnosť zverejňovať výšku zaplatených daní, získaných verejných dotácií a dosiahnutého zisku v krajinách ich pôsobenia.

Spomienka na 20. výročie masakry v Srebrenici

Poslanci si na začiatku plenárneho zasadnutia v pondelok podvečer pripomenú 20. výročie masakry v Srebrenici a vzdajú hold jej obetiam. Po úvodných slovách predsedu EP Martina Schulza vystúpia so svojimi prejavmi zástupcovia politických skupín a v utorok budú poslanci hlasovať o nelegislatívnom uznesení k výročiu tragédie. V dňoch 11. a 12. júla 1995 bolo počas masakry, ktorú OSN označilo za najhorší zločin v Európe od konca druhej svetovej vojny, zavraždených vyše 8.000 Bosniakov.

Viac..  M. Draghi: EÚ sa musí stať jednotným štátom a nájsť nový model rastu

Únia kapitálových trhov: Celoúnijný prístup podnikov k alternatívnemu financovaniu

Budúca Únia kapitálových trhov (CMU) by mala priniesť nové a efektívnejšie spôsoby financovania existujúcich podnikov a startupov a zvýšiť ochranu cezhraničných investorov, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať v utorok. V pondelok sa poslanci budú pýtať Komisie, akým spôsobom zaistí špecificky európsky prístup k CMU, zavedie pre malé a stredné podniky priaznivé regulačné prostredie a zabezpečí konzistentnosť a primeranosť legislatívneho návrhu.

ETS: Hlasovanie o dohode na reforme trhu s CO2

Parlament bude v stredu hlasovať o reforme systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), na ktorej špecifikách sa už poslanci neformálne dohodli s lotyšským predsedníctvom Rady. Cieľom reformy, ktorá by mala byť účinná od roku 2019, je znížiť prebytok obchodovateľných emisných povoleniek a zvýšiť tak cenu emisných práv.

Mlieko, ovocie a zelenina: Príjem farmárov, nestabilita trhov a možnosti exportu

Poslanci budú v pondelok diskutovať o možnostiach, ako pomôcť producentom mlieka a pestovateľom ovocia a zeleniny posilniť ich vyjednávaciu pozíciu v dodávateľskom reťazci, zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zlepšiť ich odolnosť voči krízam na trhu. Dve nelegislatívne uznesenia, o ktorých bude Parlament hlasovať v utorok, tiež žiadajú Komisiu, aby pomohla producentom EÚ s exportom ich poľnohospodárskych produktov, pred ktorými sa zatvorili brány ruského trhu.

Európska susedská politika: Návrat k základným hodnotám

Európska únia sa v rámci Európskej susedskej politiky (ESP) musí vrátiť k základným hodnotám, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Prioritou ESP by malo byť vytvorenie priestoru prosperity, stability, bezpečnosti a dobrého susedstva, dodáva predkladaný text.

Od dverí k dverám: Výzva na podporu jediného lístka pre všetky typy dopravy

Členské štáty a Európska komisia by mali podniknúť kroky na zlepšenie výmeny informácií o cestovných poriadkoch a podporiť vývoj intermodálnych lístkov, s ktorými by cestujúci absolvoval celú cestu bez ohľadu na to, koľko rôznych spôsobov dopravy použije. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok.

O red

Odporúčame pozrieť

Obraz Jána Kuciaka už zdobí priestory Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Obraz zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka od Veroniky Ronaiovej spolu s plastikou takisto zavraždenej maltskej …

Consent choices