Bez zmien by bol deficit rozpočtu vyšší, odkazuje Kažimír do Bruselu

BRATISLAVA – Deficit verejných financií by bol bez zmien ešte vyšší. Sekera v rozpočte na budúci rok by bola vyše dve percentá z hrubého domáceho produktu. Konštatuje to ministerstvo Petra Kažimíra v dokumente, ktorý schválila vláda a posiela na zhodnotenie do Bruselu.

Návrh rozpočtu pritom na budúci rok počíta so schodkom na úrovni 1,93 % hrubého domáceho produktu. Tento rozdiel je však podľa ministerstva financií v návrhu rozpočtu už pokrytý. „Financovanie sociálneho balíčka, zvyšovanie platov a rezerva na nižšiu daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny sú kompenzované šetrením v iných oblastiach,“ konštatuje sa v materiáli.

V ďalších rokoch 2017 a 2018 by v scenári bez zmien dosiahol deficit verejnej správy 1,8 %, resp. 1,6 % výkonu ekonomiky. Strednodobý plán tak, ako je nastavený v rozpočte, teda dosiahnutie primárneho prebytku v roku 2017 a vyrovnaný rozpočet o rok neskôr, však zostáva v platnosti. Rozpočtovaný schodok na rok 2017 tak predstavuje 0,42 % hrubého domáceho produktu. Väčšia časť konsolidácie však už je taktiež zapracovaná v navrhnutom rozpočte a potreba dodatočných opatrení na rok 2017 je na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu.

Vláda zároveň v Návrhu rozpočtového plánu do Bruselu odkazuje, že pripravila súbor štrukturálnych opatrení zameraných na podporu ekonomického rastu a zamestnanosti. Za najväčšie výzvy pritom označuje trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo. V školstve sa chce zamerať najmä na prepojenie odborného vzdelania s praxou, budovanie škôlok a podporu začleňovania marginalizovaných komunít.

Viac..  R. Holzmann: ECB musí zostať ostražitá a byť pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby

Pozitívny vývoj na trhu práce by mala podľa kabinetu ďalej podporiť reforma služieb zamestnanosti a rozšírenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce. V zdravotníctve vláda avizuje, že sa zameria na budovanie dátovej a informačnej infraštruktúry a porovnávanie cien veľkých výdavkov. „Vláda tiež pripravuje komplexnú reformu rozhodovania o svojej prevádzke, investíciách, politikách a reguláciách na základe hodnoty za verejné peniaze,“ píše sa v materiáli.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O ram

Odporúčame pozrieť

Peter Kazimir

Komentár guvernéra po menovopolitickom rokovaní Rady guvernérov ECB

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom včerajšom zasadnutí ponechala nastavenie menovej politiky nezmenené.  Podrobné …

Consent choices