Günther Oettinger. PHOTO: © European Union 2015

Brusel požaduje, aby sa digitálne technológie stali súčasťou učebných osnov

Komisár EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger sa v dialógu stretol so zástupcami európskych regiónov, aby diskutovali o uplatňovaní digitálnych technológií vo vzdelávaní. Cieľom týchto postupov má byť úspech jednotného digitálneho trhu.

Podľa predsedu Európskeho výboru regiónov Markku Markkula je výbor pripravený pôsobiť ako strategický partner pri realizácii jednotného digitálneho trhu. „V regiónoch a mestách musíme našim občanom poskytovať lepšie verejné služby. Sme presvedčení, že investície do digitálnej sféry posilnia administratívny výkon a interakciu medzi občanmi a mestom na regionálnej úrovni. Našou úlohou tiež bude zaviesť digitálne technológie do vzdelávania, aby sa rozvíjali digitálne zručnosti budúcich generácií,“ povedal Markku Markkula.

Podľa komisára Oettingera je rozvoj digitálneho trhu spojený aj so zlepšovaním konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, a tiež dobrý stimul pre rozvoj technológií do budúcnosti. Zdôrazňuje aj snahy Európskej komisie týkajúce sa zlepšenia investičného prostredia digitálnych sietí, či výskumných a inovačných podnikov. Zdôrazňuje potrebu prepojenia všetkých regiónov k širokopásmovým službám.

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Spravodajkyňa Helma Kuhn-Theis uviedla: Vo vidieckych oblastiach často nie je žiaden trh s vysokorýchlostnými širokopásmovými sieťami, čo znamená, že možnosti podpory na európskej i vnútroštátnej úrovni je potrebné ďalej rozvíjať. Ďalšou významnou otázkou je digitálna gramotnosť a potrebné zručnosti.  Vyzývam preto svojich kolegov, aby zabezpečili, že sa digitálne technológie stanú súčasťou učebných osnov a celého vzdelávacieho systému.“

Súčasťou dialógu bolo aj stanovisko k revízii smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré vyzýva na rozšírenie pôsobnosti smernice na všetky druhy poskytovateľov služieb a posúdenie ich krajiny pôvodu.

O vik

Odporúčame pozrieť

Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ na samosprávy je enormný, tvrdí župan BSK Droba

Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni Európskej únie (EÚ) na samosprávy je enormný. Predseda Bratislavského samosprávneho …

Consent choices