Markku MARKKULA, president of the Committee of the Regions
Markku MARKKULA, predseda Európskeho výboru regiónov

EÚ zriadila zvláštnu jednotku pre Ukrajinu, pomôže jej s reformami

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) a zvláštne jednotky ukrajinskej vlády sa prvýkrát stretli, aby prerokovali urýchlenie reformného procesu na Ukrajine. Predseda VR Markku Markkula sa spolu s námestníkom ministra pre miestny rozvoj Vyacheslav Nehodom zhodli na dôležitom význame reforiem a pokračovaní politickej a analytickej podpore Ukrajiny.

Markku Markkula , prezident Výboru a predseda zvláštnej jednotky, povedal:  „Výbor regiónov dopĺňa iniciatívy Európskej komisie a medzinárodnej finančnej pomoci Ukrajine tým, že poskytuje konzultačnú podporu na posilnenie kapacít kľúčových subjektov na všetky úrovniach správy, ktorá pomáha decentralizovať regionálne politické reformy.“

Členovia ukrajinskej delegácie opakovane zdôraznili potrebu medzinárodnej podpory, aby zaistili, že ukrajinské politické reformy sa realizujú až po miestnu úroveň.

Oleksii Honcharenko, člen ukrajinského parlamentu a tajomník Výboru rady pre regionálnu politiku a samosprávy, povedal:  „Ak sa schvália ústavné zmeny, budeme od vás potrebovať pomoc,  pretože mnohé zákony budú musieť byť zmenené. Miestne a regionálne orgány budú niesť zodpovednosť, akú predtým nikdy nemali.“

Výbor regiónov pošle päť svojich členov pozorovať priebeh miestnych volieb v Ukrajine ako súčasť misie vytvorenej Kongresom Rady Európy.

Andrej Plenković, predseda delegácie Európskeho parlamentu na Ukrajine, povedal členom zvláštnej jednotky, že Európsky parlament tiež rozhodol vyslať pozorovateľov na miestne voľby.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Členovia zvláštnej jednotky sa majú stretávať dvakrát ročne, aby diskutovali o reformných procesoch na Ukrajine. Ako zdôraznil prvý podpredseda VR Karl-Heinz Lambertz počas jeho vystúpenia, VR by mal venovať osobitnú pozornosť fiškálnej decentralizácie a administratívnej reforme. Mal by tiež sledovať a poskytovať podporu na ďalšie témy týkajúce sa reformného procesu, vrátane budovania kapacít, cezhraničnej spolupráce, ľudských práv, korupcie a zapojenie občianskej spoločnosti.

Sedem členov VR, pracujúcich v zvláštnej skupine sú pritom miestni politici z regiónov s rozsiahlymi skúsenosťami  z postkomunistického reformného procesu v strednej a východnej Európe. Ďalšie stretnutie, predbežne naplánované na január 2016 v Odese, sa zameria na verejné obstarávanie.

O jac

Odporúčame pozrieť

plenkovic

Témy pre EÚ bude diktovať najmladší člen únie. Predsedníctvo prevzali Chorváti

EÚ / Musíme nájsť rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou! V Európskom parlamente to o migrantoch vyhlásil …

Consent choices