Výbor regiónov prichádza s iniciatívou na podporu procesu pristúpenia k EÚ

Európsky výbor regiónov (VR) v rámci znásobeného úsilia o podporu perspektívnych členov Európskej únie zorganizoval výročnú diskusiu miestnych politických lídrov zameranú na regionálne a miestne dimenzie procesu pristúpenia k EÚ. Táto iniciatíva je prejavom dlhodobej podpory VR pre susedné štáty EÚ pri plnení podmienok členstva i jeho presvedčenia, že miestne orgány EÚ môžu pomôcť susediacim krajinám pripraviť sa na proces pristúpenia.

Počas prvého „Dňa rozšírenia“, ktorý sa konal pondelok 16. novembra, sa v Bruseli zišli regionálni a miestni politici zo siedmych krajín, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ: Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko a Turecko. Témy diskusií siahali od stratégií rozvoja miestnych a regionálnych samospráv až po právomoci a obmedzenia nižších úrovní štátnej správy.

Markku Markkula, predseda VR, uviedol: „Politické a spoločenské reformy, ktoré v súčasnosti prebiehajú v krajinách zapojených do procesu rozširovania nemožno presadzovať násilím, ale len s rešpektom voči diverzite a reálnej decentralizácii.“ Upozornili, že hlavný podiel, asi 70 % rozhodnutí, ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ, si vyžaduje implementáciu na miestnej a regionálnej úrovni, čo znamená, že je nevyhnutné, a to na politickej i praktickej úrovni, aby sa miestne a regionálne orgány cítili ako súčasť procesu rozširovania a aby ho vnímali ako posilnenie svojho postavenia.

Konferencia dopĺňa existujúce programy štruktúrovanej spolupráce VR zamerané na diplomaciu medzi regiónmi a mestami prostredníctvom spoločných poradných komisií a spolupráce pracovných skupín ad hoc. VR čoskoro, po publikácii výročnej správy Komisie o rozširovaní, prijme osobitné stanovisko, ktorého autorom je Anna Magyar (EĽS/HU).

Simon Mordue, riaditeľ Európskej komisie pre politiku a stratégiu rozšírenia, uviedol, že miestne a regionálne orgány zohrávajú zásadnú úlohu pri vytváraní kultúry transparentnosti a dobrej správy vecí verejných, ako aj pri implementovaní acquis communitaire, súboru právnych predpisov, ktoré musia krajiny prijať pred svojim vstupom do EÚ.

Medzi miestnymi lídrami z krajín, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ boli Aziz Kocaoğlu, starosta metropolitnej oblasti Izmir, a Anto Domić, primátor dištriktu Brčko v Bosne a Hercegovine. Obaja boli tento mesiac hostiteľmi zasadnutia pracovných skupín VR. Pán Domić informoval o vplyve systému správy, ktorý sa zaviedol po občianskej vojne v Bosne v 90. rokoch minulého storočia, a na základe ktorého získalo Brčko osobitný status samosprávneho dištriktu. Pán Kocaoğlu označil İzmir za turecké mesto, ktoré bolo počas posledných 400 rokov najviac otvorené západnému svetu, a zdôraznil, že „Turecko by malo byť v EÚ, a nie na jej okraji“.

Predseda pracovnej skupiny VR pre Turecko Jean-Luc Vanraes (ALDE / Belgicko) uviedol, že VR by mohol lepšie pomôcť Turecku pri príprave na pristúpenie, keby sa súčasná pracovná skupina transformovala na spoločnú poradnú komisiu. VR po prvý krát požiadal tureckú vládu o povolenie vytvoriť poradnú komisiu v roku 2006.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

V rámci ďalšej iniciatívy zvolal VR na 7. decembra prvé zasadnutie nedávno vytvorenej spoločnej poradnej komisie so Srbskom. Diplomatické styky VR s miestnymi srbskými lídrami sa predtým uskutočňovali v rámci pracovnej skupiny pre západný Balkán.

Franz Schausberger (EĽS / Rakúsko), predseda pracovnej skupiny pre západný Balkán uviedol, že z nedávnej štúdie vyplýva, že krajiny s vysokým stupňom politickej decentralizácia lepšie absorbujú pomoc EÚ. Predseda VR Markkula vyhlásil: „Diverzita je pre Európsku úniu pozitívom, a to aj diverzita foriem správ a regionálnych štruktúr a systémov. Každá krajina si musí vytvoriť svoj model decentralizácie v súlade so zásadou subsidiarity tak, aby sa rozhodnutia mohli prijímať čo najbližšie k občanom.“

O dac

Odporúčame pozrieť

Grécke ostrovy spúšťajú špeciálny vízový program pre tureckých návštevníkov

Na gréckom ostrove Rhodos v pondelok otvorili nový terminál na špeciálny vízový program pre tureckých …

Consent choices