Vďaka európskym prostriedkom pribúdajú na Slovensku diaľnice

Vďaka prostriedkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa opäť rozšírila diaľničná sieť na Slovensku.

Vo štvrtok 17. decembra 2015 bol slávnostne odovzdaný do užívania úsek diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Nový diaľničný úsek sa z jednej strany pripája na úsek Beharovce – Fričovce, na druhej strane plynulo nadväzuje na úsek Svinia – Prešov, západ. Vďaka dokončeniu tohto úseku budú mať motoristi k dispozícii súvislý 120 kilometrový úsek medzi Ružomberkom a Prešovom.

„Európske prostriedky prispeli na Slovensku k výstavbe viac ako 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií. Ďalšie desiatky kilometrov sú vo výstavbe. Vďaka európskym prostriedkom sa darí výrazne skvalitňovať dopravu pre obyvateľov celého Slovenska. Finančné zdroje vyčlenené na dopravné projekty vo výške takmer 3,7 miliardy eur v súčasnom programovom období prispejú k ďalšiemu rozširovaniu diaľničnej siete a tým aj k skvalitneniu dopravy a života ľudí.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Úsek D1 Fričovce – Svinia meria  11 217 metrov  a odbremení  predovšetkým obyvateľov žijúcich v okolitých obciach. Očakáva sa, že po ceste prvej triedy vedúcej cez tieto obce bude jazdiť menej áut a  nákladných vozidiel.

Výstavba stála 129,4 mil. eur, EÚ hradí 85% oprávnených nákladov zo zdrojov pridelených na Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013.

Viac..  Politico: Slovensko ako jediné nekritizovalo cesty Viktora Orbána do Ruska a do Číny

Tento úsek je súčasťou európskej siete TEN-T Rýn – Dunaj. Diaľnica v tomto úseku preberie všetku tranzitnú dopravu, čím uvoľní existujúce cesty na účely regionálnej a vnútroregionálnej dopravy. Taktiež zlepší a zrýchli prístup do regiónu.

V týchto dňoch Európska komisia schválila financovanie výstavby troch diaľničných projektov. Dva úseky diaľnice D1 a zvolenský úsek rýchlostnej cesty R2, ktoré budú financované z dvoch finančných rámcov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Európska únia prispeje na tieto projekty čiastkou viac ako 150 miliónov eur.

V období 2014-2020 zabezpečia investície z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 3,7 miliardy EUR dokončenie sietí TEN-T na Slovensku a zlepšia dostupnosť dopravy. To bude zahŕňať 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí. Fondy tiež prispejú k modernizácii mestskej hromadnej dopravy vo viacerých mestách a zlepšeniu podmienok pre vnútrozemskú vodnú dopravu vrátane modernizácie prístavu v Bratislave.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices